Aannemingsbedrijf Van der Meer steekt tijd en energie in mensen

Aannemingsbedrijf Van der Meer steekt tijd en energie in mensen Foto: John Brussel

Medewerkers van Aannemingsbedrijf Van der Meer werken over het algemeen langere tijd voor het in Benthuizen gevestigde bedrijf. Eén medewerker is al 40 jaar actief en heeft drie generaties Van der Meer meegemaakt. “Ik heb nog een foto van een bedrijfsfeest toen ik drie jaar oud was”, vertelt algemeen directeur Joris van der Meer. “Toen was hij er ook al. Dat is wel de kern van ons bedrijf; de grote betrokkenheid van medewerkers.”

'Ons DNA uit zich in het menselijke aspect'

Aannemingsbedrijf Van der Meer is actief in de Infra, Groen en Sport. Een groeiend bedrijf, want enkele jaren terug telde Aannemingsbedrijf Van der Meer 43 medewerkers. Tegenwoordig zijn dat er 53 plus nog eens vier leerlingen via de Stichting Praktijkopleiding Grond-, weg- en waterbouw. Daaromheen zit nog een flexibele schil van zo’n 30 tot 40 man. “Daarmee zie je dat wij als directie ook de focus leggen op de betrokkenheid van mensen”, licht Joris toe. “Ook als wij mensen moeten inhuren, zijn het veelal dezelfde mensen. Zij werken het jaar rond voor ons, totdat we een keer wat minder in het werk zitten. Daar hebben ze begrip voor. Zodra de kans zich voordoet, komen ze weer terug bij ons.”

Principes familiebedrijf
Aannemingsbedrijf Van der Meer is van oudsher een familiebedrijf. De principes van een familiebedrijf worden ook toegepast. Om werknemers betrokken te houden, wordt er doorgaans van alles georganiseerd om een familiegevoel of teamgevoel te creëren. In de coronaperiode was dat wel moeilijker, maar normaal gesproken wordt er veel geïnvesteerd in bedrijfsuitjes en etentjes. “Twee keer per jaar deden we een kartavondje, spelletjesavonden op vrijdag en natuurlijk de vrijdagmiddagborrel. Je merkt op die momenten dat de betrokkenheid van medewerkers er is en dat je de mensen ook heel persoonlijk kent.”

Uitvoering projecten
Die betrokkenheid uit zich ook in de uitvoering van projecten. Een ingehuurde projectleider zei recent nog dat hij er telkens weer van staat te kijken hoe bereid de mensen van Aannemingsbedrijf Van der Meer zijn om hard te werken en kwalitatief goed werk te willen afleveren. “Ze hebben hart voor de zaak en het werk dat ze uitvoeren. Dat is wel de basis voor je bedrijf.”
“Wij betrekken onze collega’s bij de bedrijfs- voering”, vervolgt Joris. “De medewerkers denken mee met nieuwe investeringen, uitvoeringswijze en verbeteren van processen. Dit zorgt voor verbinding en wij zien daarom ook een sterke oplossingsgerichtheid bij onze collega’s. We hebben een open cultuur, waar je mag zeggen wat je denkt en iedereen direct is. Dat werkt prettig!” Richting opdrachtgevers staat voor Aannemings- bedrijf Van der Meer de relatie altijd op één. “Onze visie bestaat uit vijf pijlers: Klanttevredenheid, Kwaliteit, Kennismanagement, Continuïteit en Duurzaamheid. De één staat niet los van de ander. Kwaliteit staat hierbij centraal met een sterke oplossingsgerichtheid van onze medewerkers.” Soms is er wel eens een meningsverschil met een opdrachtgever. Een goed gesprek leidt altijd wel tot een oplossing. “We proberen er altijd uit te komen. Als je het goed doet en gezamenlijk tot een oplossing komt, komen ze altijd weer bij je terug. Dat is ook ons bestaansrecht.”

Ontwikkeling en opleiding
Tegenwoordig is de capaciteit bij opdrachtgevers steeds beperkter. Ze hebben steeds meer behoefte aan aannemers die kennis inbrengen en administratieve lasten dragen. Dat vergt een verandering in de organisatie door processen te digitaliseren. “Wij steken veel tijd in de ontwikkeling van mensen om hen in de nieuwe werkwijze mee te krijgen. Een groot deel van onze medewerkers komt uit onze eigen opleiding. Dat creëert ook betrokkenheid, omdat het bedrijf in mensen investeert. Ons DNA uit zich in het menselijke aspect, ongeacht of het medewerkers of opdrachtgevers zijn. Als de sfeer goed is, is iedereen weer bereid om er tegenaan te gaan.”

AANNEMINGSBEDRIJF VAN DER MEER B.V.
Verbreepark 23 | 2731 BR Benthuizen
079 – 342 06 01 | info@vdmbv.com www.vdmbv.com


Reacties