Bedrijventerrein Mijdrecht aan de vooravond van grote 'ruilverkaveling'

Bedrijventerrein Mijdrecht aan de vooravond van grote 'ruilverkaveling'

In Mijdrecht verrijst een nieuw duurzaam bedrijventerrein waar bestaande ondernemers kunnen groeien en nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. De bedrijfspanden die vrijkomen worden verduurzaamd en bieden ruimte voor andere bedrijven. Althans, dit is de grote wens van gevestigde bedrijven en wethouder Kroon van de gemeente De Ronde Venen. Bij na alle lichten staan op groen. Na goedkeuring van de provincie Utrecht kan de bouw daadwerkelijk beginnen.

Uitbreiding nieuwe bedrijventerrein wordt innovatief én duurzamer

Het perceel voor het nieuwe bedrijventerrein ligt aan de noordoostzijde van het huidige bedrijventerrein; ter hoogte van de verkeerslichten bij de N201, grenzend aan de Poeldijk in Waverveen. Dat terrein werd in 2017 aangekocht door gemeente De Ronde Venen.

De vraag naar de uitbreiding van het bedrijventerrein is groot. “Veel bedrijven zijn blij met Mijdrecht als vestigingslocatie, maar willen uitbreiden om mee te kunnen groeien voor de toekomst”, legt wethouder Rein Kroon uit. “Bedrijven zijn op zoek naar ruimte. Die informatie komt uit het onderzoek naar ruimtebehoefte (2019). Al met al is behoefte aan 12 hectare extra grond. Het terrein dat wij hebben aangekocht is 18 hectare. Daar gaan we een innovatief en duurzaam bedrijventerrein realiseren; misschien wel voorzien van een waterstofstation of een beveiligde stalling voor vrachtwagens. Net waar de behoefte aan is.” De politieke goedkeuring is al verkregen; er was direct overeenstemming in de gemeenteraad omdat iedereen het belang van werkgelegenheid ziet. Nu dient alleen de laatste hobbel nog te worden genomen; de provincie Utrecht moet het programma vaststellen en van goedkeuring voorzien.

Doorstroming
De realisatie van het nieuwe bedrijventerrein moet doorstroming op gang brengen. “Als de reeds gevestigde bedrijven naar de nieuwe locatie verhuizen, komen oude locaties weer beschikbaar”, vervolgt de wethouder. “Dat biedt de kans om de huidige locaties revitaliseren. Daar knapt het bedrijventerrein in zijn geheel van op. Zo wordt het bedrijventerrein in zijn geheel aantrekkelijker om je te vestigen.’’

Uitgifteprotocol
De betrokkenheid van ondernemers bij dit proces is van groot belang. Daarom werkt de gemeente nauw samen met de ondernemersvereniging VIB voor een succesvol resultaat. “Voor het verdelen van de beschikbare grond gaan we werken met een uitgifteprotocol”, zegt de accountmanager bedrijven Ines de Ridder. “Omdat wij eigenaar zijn van de grond, passen we een selectie toe. Hoe groot is de werkgelegenheid dat het betreffende bedrijf met zich meebrengt? Welke locatie wordt achtergelaten? Sluit het type bedrijf aan bij de aanwezige bedrijven? Komt het uit de regio óf is het een nieuw te vestigen bedrijf van buitenaf? Al deze vragen berekenen de economisch toegevoegde waarde. Daar houden we rekening mee; zo houden we de kwaliteit van ons bedrijventerrein hoog en zorgen we ervoor dat altijd ruimte is voor de lokale bedrijven.’’

Even voorstellen…
Team Economische Zaken
Geert Kievit, Martine Heidema en Ines de Ridder vormen gezamenlijk het team Economische Zaken van gemeente De Ronde Venen. Geert is beleidsmedewerker op het gebied van de lokale economie. Hij zet zich o.a. in voor een actuele detailhandelsvisie om de dorpen te versterken. Welke wens hebben ondernemers en op welke manier sluit het beleid van de gemeente hier goed bij aan? Die vraag onderzoekt hij. Zijn college Martine Heidema is strategisch adviseur Ruimte. Zij zet zich in voor de meer regionale processen, heeft contact met de provincie en werkt aan het ruimtelijk perspectief voor de gemeente; een plan waarin wonen, werken, recreëren en klimaat voor de periode tot 2040 samenkomen. Ines de Ridder maakt het team compleet. Zij is als accountmanager bedrijven de verbinder tussen ondernemers en de gemeente, komt met alle sectoren in aanraking en werkt aan diverse thema’s; verkeer, bereikbaarheid, duurzaamheid, mobiliteit. Zij zorgt voor draagvlak. Zonder draagvlak geen realisatie.

Bedrijven die interesse hebben in de ruimte op het nieuwe bedrijventerrein kunnen zich melden via Accountmanager Bedrijven Ines de Ridder op bedrijven@derondevenen.nl.

NIEUWSGIERIG?
Nieuwsgierig wat het team van Economische Zaken van gemeente De Ronde Venen voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op: bedrijven@derondevenen.nl 


Reacties

WhatsApp us!