Burgemeester en wethouder zien nieuwe ondernemerskansen

Burgemeester en wethouder zien nieuwe ondernemerskansen

Voorafgaand aan de jaarlijkse sloepentocht van de Ondernemersvereniging deden burgemeester Jeroen Staatsen en wethouder Inge Adema belangwekkende uitspraken over het werk- en woonklimaat in Voorschoten. De 80 aanwezige ondernemers hoorden met genoegen de burgemeester verklaren dat de samenwerking met Wassenaar de gemeente nu al enkele miljoenen per jaar oplevert plus een kwalitatieveverbetering van de organisatie, die de slagvaardigheid van het ambtelijk apparaat bevordert en zaken als de afhandeling van vergunningsaanvragen versnelt.

Voorafgaand aan de jaarlijkse sloepentocht van de Ondernemersvereniging deden burgemeester Jeroen Staatsen en wethouder Inge Adema belangwekkende uitspraken over het werk- en woonklimaat in Voorschoten. De 80 aanwezige ondernemers hoorden met genoegen de burgemeester verklaren dat de samenwerking met Wassenaar de gemeente nu al enkele miljoenen per jaar oplevert plus een kwalitatieve
verbetering van de organisatie, die de slagvaardigheid van het ambtelijk apparaat bevordert en zaken als de afhandeling van vergunningsaanvragen versnelt.

De wethouder wees op de toenemende samenwerking in de Leidse regio en de gunstige spin-off voor Voorschoten door bijvoorbeeld de vestiging van nieuwe bedrijven in de medische sector. Zij zag ook wel de groeiende problemen voor de lokale middenstand nu de concurrentie uit omliggende gemeenten en van internetbedrijven alleen maar toeneemt en de consument nog steeds heel vaak de hand op de knip houdt. De gemeente anticipeert hier onder meer op door de zondagopenstelling voor de winkeliers te verruimen, hoewel men deze nog niet - in lijn met de wens van de ondernemersorganisaties - helemaal vrij wil geven.

Ruimte geven
OVV-voorzitter Hein Tipker deelde de zorg. Hij wees er daarbij nadrukkelijk op dat de kleine ondernemers, die bij de
sloepentocht rijkelijk vertegenwoordigd waren, de kurk zijn waarop onze economie draait en dat het economisch herstel ook dit keer weer van onderop zal moeten beginnen en door deze ondernemers zal moeten worden ingezet en gedragen. Hij vroeg de overheid dit te stimuleren door ondernemers alle ruimte te geven en voor een optimale infrastructuur te zorgen.

Tijdens de lunch en sloepentocht zelf gingen burgemeester, beide wethouders, ambtenaren Economische Zaken en
ondernemers in de gesprekken aan tafel en aan boord van de boten veel dieper in op de kansen en bedreigingen voor de Voorschotense bedrijven. De snelle weersverslechtering gooide wat dat betreft geen roet in het eten. De
ondernemers hopen dat de openhartige gedachtewisselingen positief zullen uitwerken op het Voorschotense ondernemersklimaat en dat mede hierdoor weer snel de weg naar boven wordt gevonden. 


Reacties