College volgt Adviescommissie Activiteiten Stadshart

College volgt Adviescommissie Activiteiten Stadshart

Muurschilderingen 

De gemeente heeft een budget beschikbaar gesteld voor projecten ter compensatie van hinder en ter promotie van het Stadshart Lage Zijde. Iedere inwoner of organisatie uit de gemeente Alphen aan den Rijn kan in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van een project.

Elk ingediend voorstel wordt beoordeeld door de Advies Commissie Activiteiten Stadshart (ACAS) waarna deze het college adviseert. Op advies van de ACAS heeft het college besloten om de volgende vijf projecten financieel te ondersteunen:

Muurschilderingen 
VijfB heeft een bijdrage toegekend gekregen om de zijgevel van de flat Leeuwerikstraat te voorzien van een muurschildering. Dit onder voorbehoud van toestemming van wonenCentraal als eigenaar van het gebouw. Doel van het project is om de uitstraling van de omgeving te verbeteren en hiermee verloedering tegen te gaan.

Oldtimerdag 
De Stichting Oldtimerdag Alphen aan den Rijn krijgt ondersteuning voor het inrichten van een ‘militair themaplein’ op het Thorbeckeplein en omgeving tijdens de Oldtimerdag die op 14 september plaatsvindt.

Tussen Rijn en Plein 
Sta-Art ontwikkelt een interactief project op basis van een plattegrond van het  toekomstige Thorbeckeplein.  130 bij de Sta-Art aangesloten kunstenaars zullen het project naar eigen inzicht verder uitbouwen, al dan niet in samenwerking met elkaar en/of andere partijen. Het project loopt van 13 augustus tot en met 14 september.

Straatmuzikantenfestival 
De Alphense Talkshow krijgt een bijdrage voor het Straatmuzikantenfestival op 7 september 2013. Het festival vindt plaats in het gehele Stadshart. De deelnemers brengen akoestisch hun muziek ten gehore en worden beoordeeld door zowel het publiek als een vakjury.

Stadsstrand / afsluitingsfeest Stadsstrand 
Het Thorbeckeplein is van 19 juli tot en met 8 september ingericht als stadsstrand. Op zaterdag 7 september wordt er een groots afsluitingsfeest georganiseerd met Q-Music en diverse bekende artiesten. (zie voor het programma http://www.stadsstrandalphen.nl/)


Reacties