Consistent groeien, verantwoorde marges en een prettig bedrijf zijn

Consistent groeien, verantwoorde marges en een prettig bedrijf zijn

Met twee benen op de grond, medewerkers die alle ruimte voor zelfontplooiing en eigen initiatieven krijgen en het feit dat klanttevredenheid altijd op nummer 1 staat. Dat is de kracht van de Floris Groep, de 104-jarige hofleverancier die is verankerd in de Zaanstreek en een naam heeft hoog te houden in een afzetgebied dat zich bevindt in de driehoek Amsterdam-Alkmaar-Amstelveen.

Floris Groep wil op een mooie manier voortbestaan

De Floris Groep heeft vier werkmaatschappijen die alle bouwgerelateerd zijn. DGA Gerben Floris is verantwoordelijk voor de activiteiten die vallen onder de divisies Floris Infra, Infravisie en Basis Funderingstechniek. Collega-directeur Bob Floris, tevens DGA, geeft leiding aan Floris Bouwcenter en Komfoor, dat een zeer uitgebreid assortiment bouwmaterialen aanbiedt. Of zoals men bij Floris zegt, van fundering tot nok. Tot slot zit het bedrijf ook in de keukens. De vestigingen van Floris Keukens en Reddy Keukens vallen onder Joost van Manen. De algemene leiding van het bedrijf, dat 120 medewerkers telt, is in handen van Cock Sierhuis, de derde DGA.

Een interview met broer en zus Gerben en Maureen Floris. Maureen is de vrouw van Cock en verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.

Sierhuis? Niet iedereen op leidinggevende posities heet dus Floris?
Gerben (55): “Wij vormen de vierde generatie. Voor de eerste drie was het ondenkbaar dat een niet-Floris als aandeelhouder aan het roer zou staan. Maar tijden veranderen. De eerste generatie bestond uit zes broers, daarna kwamen er neven en nichten bij . Nu hoef je helemaal geen Floris meer te heten. Uiteindelijk gaat het niet om de naam, maar om de capaciteiten en ambities van personen.”

Heeft de vijfde generatie zich al gemeld?
Maureen (53): “Er werken hier 15 mensen met Floris als achternaam. Wie weet zitten daar ook de aandeelhouders van de vijfde generatie bij . Maar niet iedereen wil dat en niet iedereen is geschikt. Een aantal van hen volgt op dit moment coachingstrajecten die hen helpt bij het maken van keuzes. Ook motiveren wij hen om eens elders te  kijken, daar word je alleen maar wijzer van. Echter, zoals Gerben al aangaf, we kijken verder dan de eigen familie. Het draait uiteindelijk om kwaliteit. Er is ons alles aan gelegen om dit bedrijf straks over te hevelen aan mensen die het beste met Floris Groep voor hebben.”
Gerben: “Ik weet nog dat wij het stokje van de derde generatie overnamen. Toen hebben we onze voorgangers beloofd dat we dit bedrijf zouden koesteren en dus heel goed voor onze klanten en onze medewerkers zouden zorgen. Dat moet ook het uitgangspunt van de vijfde generatie zijn.”

Maar het lijkt mij toch makkelijker om hoog in de boom te komen als je Floris heet.
Gerben: “Daar vergis je je in. Wie Floris heet moet zich namelijk dubbel bewijzen. Het zoontje van de baas zijn, vraagt om een voorbeeldfunctie. Dan kun je niet even met je handen in de zakken staan toekijken. Dan moet je extra je best doen.” Dan zegt hij : “In de bouwcrisis hebben we zelfs familieleden moeten ontslaan. Last in is first out, dat geldt voor iedereen. Dat was niet leuk. Uiteindelijk begreep iedereen het. Waarmee ik maar wil aangeven, je bent niet meer of minder als je Floris heet.” 

Vier jaar geleden werden jullie hofleverancier. Waarom was dat jullie wens?
Gerben: “Voordat je hofleverancier bent, wordt eerst je hele doopceel gelicht. Dat wil zeggen dat al je paden in het verleden en heden worden nagegaan. Als dat in orde is, krijg je dit predicaat. Dat bewijst dat je een betrouwbare partij bent en dat is precies de erkenning die wij willen hebben. Eerlijk en transparant zakendoen, daar gaan wij prat op.”

Geef eens een voorbeeld van die transparantie?
“Wij geven geen korting, maar geven gewoon direct een eerlijke prijs af. Wie korting geeft, rekent dus in eerste instantie teveel. Daar houden wij niet van. Wij zijn ook heel transparant in hoe wij tot die prijs komen. Daarnaast vinden wij dat de kwaliteit, ongeacht de prijs, altijd goed moet zijn. Om die reden doen we niet mee aan openbare aanbestedingen. Degene met de laagste prijs wordt dan gekozen. Dat is vaak een slechte prijs, wat tot slecht werk en een verstoorde relatie met de klant leidt. Dat willen wij niet.”

Floris Groep is 104 jaar oud en tegelijkertijd dynamisch jong. Leg uit.
Maureen: “Er gebeurt veel in de wereld. Nieuwe markten ontstaan en bestaande markten veranderen. Wij zien kansen en daar springen wij op in. Ooit deed dit bedrijf in restmaterialen bij het turfsteken en nu zijn we een handelsbedrijf in hout en plaat en een aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw, hebben we een bouwmarkt en diverse keukenbedrijven.”
Gerben: “De bouwmarkt verkocht ooit ook aan particulieren. Nu zijn alleen bedrijven onze afnemers. Nog een verandering: vroeger verkochten we bulkmaterialen als zand, grond en grind. Dat doen we niet meer. Daarvoor in de plaats is een levendige houthandel gekomen. We hebben grote voorraden, wat nu van pas komt. Immers, ook hout is aan schaarste onderhevig en dat drijft de prijs op. Wij hebben die houtvoorraden op tijd ingekocht en daar profiteren onze klanten nu van.”

'Vroeger was het ondenkbaar dat een niet-Floris aan het roer zou staan. Maar tijden veranderen'

Wat is jullie wens voor de toekomst?
Gerben: “We denken niet in getallen, maar willen consistent groeien met verantwoorde marges en een prettig bedrijf zijn om voor te werken. Op deze mooie manier willen wij voortbestaan.”

'Hofleveranciers staan voor betrouwbaarheid. Dat is de erkenning die wij willen hebben'

Klanten, het woord is al een paar keer gevallen. Hoe ver gaan jullie voor jullie klanten?
Gerben: “Klanten vragen, wij leveren. Dat is onze basis. Maar wij zijn geen dozenschuivers. Onze meerwaarde komt bovendrijven als we oplossingen voor hun vraagstukken aandragen. Iedereen binnen de Floris Groep onderkent 
het belang daarvan. De klant moet leidend zijn in alles wat we doen.” Maureen: “Stel vragen en geef vervolgens de juiste adviezen. U zoekt een metselsteen? Wat gaat u maken? Blijkt een andere steen misschien wel beter en goedkoper te zijn. Vraag door, stel de vraag achter de vraag. Het klopt dat niet iedereen daar even goed in is. Toch durf ik te stellen dat deze kwaliteit zit opgesloten in onze mensen. Die betrokkenheid en dat verantwoordelijkheidsgevoel zit als het ware opgesloten in hun DNA. ”

Wie zijn jullie klanten?
Gerben: “Floris Bouwcenter en Komfoor is voor de professionele gebruiker: van ZZP’er tot grote aannemer. De keukentak heeft drie soorten afnemers: particulieren, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties. Voor de funderingstechnieken vormen corporaties de klant, maar ook particulieren weten ons vanwege de funderingsproblemen in de regio te vinden. Tot slot zijn bouwers, projectontwikkelaars, de industriële sector en overheden de klanten van Floris Infra en Infravisie.”

Typeer de mensen eens die bij de Floris Groep werken?
Maureen: “Dat zijn in de eerste plaats nuchtere mensen. Om die reden zijn wij ook een platte organisatie met korte communicatielijnen. Niemand is beter dan de ander. Het uitgangspunt van onze mensen is dat zij elke dag weer met plezier naar hun werk gaan. Omdat de collega’s hier sociaal zijn en omdat er uitdaging zit in het werk dat zij doen.”

Het verhaal van de schaarste op de arbeidsmarkt is bekend. Hoe zorgen jullie ervoor dat je voldoende mensen hebt en houdt?
Maureen: “Vaak komt nieuwe aanwas binnen via bestaande medewerkers, die enthousiast vertellen  over de Floris Groep. Maar ook via BOL- en BBL-scholingstrajecten komen nieuwe medewerkers binnen.”
Gerben: “Tegelijkertijd kijken we ook heel goed naar bij voorbeeld onze avond- en zaterdagploeg, waar overwegend jonge mensen in zitten. Deze ploeg maakt schoon, vult de vakken en zet alles voor de volgende dag klaar. Wij zien gelijk wie met plezier werkt en ambitie heeft. Zulke mensen krijgen bij ons alle kansen om zichzelf te ontwikkelen en door te groeien.”

FLORIS GROEP
Vlasblomweg 24
1521 PW Wormerveer
088 - 647 77 77
contact@florisgroep.nl
www.florisgroep.nl


Reacties