"De lange termijn is concreter dan u denkt."

Toekomstbestendig ondernemen is urgent. Niet alleen om de wereld leefbaar te houden. Maar ook om daarin relevant te blijven als onderneming. Met de komst van de Europese verplichting voor duurzaamheidsrapportage (de CSRD) is duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Het gaat er nu niet meer om wat u kunt doen, maar om wat u moet doen. Welke stappen moet u nu nemen om uw lange termijn doelen te bereiken. Grant Thornton maakt uw lange termijn doelen concreet, met tastbare stappen die u op korte termijn kunt of eigenlijk moet nemen. Zodat lange termijn geen toekomstmuziek is maar u een echte voorsprong geeft.

De Corporate Sustainability Reporting Directive komt eraan. En nu?

Verplicht rapporteren over duurzaamheidsbeleid en prestaties. Daarover gaat de Corporate Sustainability Reporting Directive die onderdeel is van de Europese Green Deal. De beoogde invoeringsdatum van 2023 schuift waarschijnlijk 2 jaar door.
Dat uitstel schept ruimte voor wie nog niet helemaal de balans heeft opgemaakt. Een uitgelezen kans om u goed voor te bereiden op deze wettelijke verplichting, én de waarde van en voor uw organisatie te vergroten. Tijdens ons interactieve webinar op 12 mei geven wij u praktische handvatten om de lange termijn nu concreet te maken. Wij nodigen u van harte uit bij te dragen aan de discussie die gaat over: wetgeving, ethiek, transparantie en risico. Zo vergroot u de impact van uw bedrijf ten gunste van een duurzame toekomst. Want toekomstbestendigheid kunnen we niet meer op de lange baan schuiven.

Wat leert u in dit webinar en van wie?
Tijdens dit webinar nemen we u mee in wat er op u af komt qua wet- en regelgeving, wat de impact wordt van duurzaamheidsrisico’s op uw onderneming, waarom bijdragen aan lange-termijn waarde er nú toe doet, en hoe een toekomstbestendig bedrijf zich zal moeten richten op die balans tussen het beheersen van duurzaamheidsrisico en het inzetten op positieve sociaal-maatschappelijke impact.

Tijdens dit webinar nemen Emma Verheijke en host Marilijn Boumeester het dubbele-materialiteitsprincipe onder de loep, gaan we in op de voordelen van lange termijn waardecreatie en geven we praktische handvatten om nu te starten met een tweezijdige impactanalyse: de impact op milieu en maatschappij en de impact op financieel resultaat.

Daarbij komen vragen aan de orde als:

  • Waar begint u als bedrijf met de CSRD?
  • Hoe krijgt u zicht op de risico’s en de kansen?
  • Waar zit de overlap en de wrijving in de CSRD-bedrijfsstrategie?
  • Hoe maakt u zich klaar voor assurance op duurzaamheidsinformatie?
  • Welke rollen, verantwoordelijkheden en vaardigheden zijn nodig?
  • Hoe krijgt u grip op impact in uw keten, en hoe stuurt u daarop

Voor wie?
Dit webinar is speciaal voor dga’s, ceo’s, cfo’s, CRS managers, manager Sustainability, manager Duurzaamheid.

Mis het niet: donderdag 12 mei, van 16.00 tot 17.00 uur
Kunt u niet deelnemen aan dit webinar? Meld u dan toch aan. U ontvangt enkele dagen na de uitzending een link om de opname terug te kijken.


Reacties