Debatavond over het Economisch perspectief Duin & Bollenstreek

Debatavond over het Economisch perspectief Duin & Bollenstreek

Er heerst een economische crisis in Europa, in Nederland en ook in onze Duin en Bollenstreek is de crisis merkbaar. Evenwel zijn er ruim voldoende kansen in de streek aanwezig om de toekomst positief tegemoet te treden. Het bestuursplatform D66 Bollenstreek organiseert daarom een debat en discussieavond over het veronderstelde gunstige economisch perspectief voor de Duin en Bollenstreek. De avond vindt plaats op maandagavond 9 september op Kasteel Keukenhof, inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00uur

Er heerst een economische crisis in Europa, in Nederland en ook in onze Duin en Bollenstreek is de crisis merkbaar. Evenwel zijn er ruim voldoende kansen in de streek aanwezig om de toekomst positief tegemoet te treden. Het bestuursplatform D66 Bollenstreek organiseert daarom een debat en discussieavond over het veronderstelde gunstige economisch perspectief voor de Duin en Bollenstreek. De avond vindt plaats op maandagavond 9 september op Kasteel Keukenhof, inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00uur

 

Er zijn voor deze avond verschillende panelleden uitgenodigd om onder leiding van Arno van Kempen (Berenschot) de economische kansen voor de streek te verkennen.

De panelleden hebben ieder een eigen insteek en focus; naast bekend D66
Tweede Kamerlid Wouter Koolmees zullen, onder andere ook Onno Zwart, directeur
GOM en Arthur van Dijk, voorzitter TLN en voormalig wethouder in Haarlemmermeer,
in het panel zitting nemen.

 

Bureau Blaauwberg heeft in het voorjaar van 2012 in opdracht van de Vereniging
Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek een rapport geschreven over de kansen voor de streek, wij raden u aan dit rapport in het persectief van deze avond eens te lezen. Het bureau zal ook op deze avond aanwezig zijn. http://goo.gl/H6wiwM

 

Belangstellende worden van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn en over het economisch perspectief en de kansen voor de Duin en Bollenstreek van gedachten te wisselen. Gezien het onderwerp en het belang ervan voor onze streek verwachten wij een grote opkomst en aanmelden is daarom noodzakelijk, dit kan bij Sander Boschma, via de site van D66Hillegom; http://d66hillegom.nl/


Reacties