'Een stad vol ambitie en enthousiasme'

'Een stad vol ambitie en enthousiasme' Foto: John Brussel

Zoetermeer staat voor grote uitdagingen, maar burgemeester Bezuijen is positief gestemd. “Zoetermeer is een stad met veel kwaliteiten. In de afgelopen periode heb ik niet alleen veel enthousiasme en ambitie ontmoet, maar ook veel betrokkenheid en trots. Er is bereidheid om gezamenlijk het prettige woon- en werkklimaat te bewaken en te versterken.”

Burgemeester Michel Bezuijen

Toen Michel Bezuijen op 1 oktober 2020 werd beëdigd als burgemeester van Zoetermeer, omschreef hij Zoetermeer als ‘een groene stad met veel voorzieningen waar het goed wonen en werken is’. Hij is nu anderhalf jaar onze burgemeester en inwoner van Zoetermeer. Hij heeft inmiddels veel wijken en bedrijven bezocht. “Ik weet nu uit eigen ervaring dat we inderdaad een groene stad met veel voorzieningen zijn. Zeer veel voorzieningen zelfs, op het gebied van sport, cultuur, gezondheidszorg, winkels, horeca. Alles is er, Zoetermeer is self-supporting. Ook zijn er zeer goede verbindingen met de omliggende steden. Het groen in en om de stad zou ik zelfs een van de kernkwaliteiten van Zoetermeer willen noemen. Maar Zoetermeer is nog veel meer dan dit en als burgemeester wil ik de kwaliteiten van de stad natuurlijk graag uitdragen.”

Een echte New Town
Tijdens de ontmoetingen met inwoners en ondernemers heeft de burgemeester een goed beeld gekregen van ‘de Zoetermeerder’. “Zoetermeer is een typische groeistad. In zestig jaar tijd is de stad gegroeid van 15.000 naar inmiddels bijna 126.000 inwoners. In 1962 aangewezen als groeikern van Den Haag, inmiddels de derde stad van Zuid-Holland. Een echte ‘New Town’ dus. Ik denk dat je dat terugziet in het DNA van ‘de Zoetermeerder’. Wat ik ook heb gezien is een lappendeken aan wijken met onderling grote verschillen. In de oudste wijken moeten we echt iets doen om verpaupering tegen te gaan. In Palenstein is die transformatie al gaande en die levert mooie resultaten op, maar er zijn meer wijken waar we aan de slag moeten. De resultaten die uit onderzoek naar voren kwamen – en verre van positief waren - , vormden mede de aanleiding voor het opstellen van de visie Zoetermeer 2040. Dit is een langetermijnvisie op de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling van Zoetermeer. De vaststelling van deze visie is een belangrijke stap, maar de realisatie ervan is natuurlijk nog veel belangrijker, want daarmee kunnen we het verschil maken!”

Feestelijke mijlpaal
Bezuijen vervolgt: “We hebben contact gezocht met andere New Towns als Almere, Nissewaard en Capelle aan den IJssel, waar ze met dezelfde problematiek te maken hebben. We willen deze typische problematiek het liefst gezamenlijk onder de aandacht brengen van de landelijke politiek. Hoewel er zeker uitdagingen zijn, is ’60 jaar New Town’ evengoed een feestelijke mijlpaal. In dit jubileumjaar wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd onder de noemer ‘Zoetermeer 60 jaar New Town’ en laten we zien dat Zoetermeer zo’n bijzondere nieuwe stad is.”

Zoetermeerse USP’s
Volgens de burgemeester heeft Zoetermeer verschillende onderscheidende kenmerken. “Naast het groen in en om de stad zie ik bijvoorbeeld ook de centrale ligging in de Randstad en de goede bereikbaarheid als een kernkwaliteit. Een ZoRo- lijn, een directe verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam, moet de bereikbaarheid nog verder verbeteren en daarom pleiten we hier ook voor vanuit de gemeente.

'Zoetermeer is een echte New Town. Dat zie je terug in het DNA van de Zoetermeerder'

De stad heeft door haar centrale ligging een grote aantrekkingskracht op bedrijven. Zoetermeer is erin geslaagd om de focus hierbij op de informatietechnologie(IT)-sector waar te maken, want het aantal IT-gerelateerde bedrijven dat in onze stad gevestigd is, is bovengemiddeld. We mogen in dat kader ook trots zijn op Dutch Innovation Park (DIP). In Nederland is er geen andere campus waar zoveel bedrijven en studenten kennis delen en samenwerken op het gebied van IT. Mede door de kruisbestuivingen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven ontstaan er in DIP kansrijke innovaties. Zoetermeer is dé plek voor innovaties. En ook de plek waar innovaties de weg naar de praktijk vinden.”

Pijnlijke tekorten
“Dat brengt mij weer bij de visie Zoetermeer 2040, waarin de ontwikkeling als een stad voor toegepaste innovatie past in het streven om het aantrekkelijke vestigingsklimaat voor bedrijven te behouden. De gewenste ontwikkelingsrichtingen liggen vast in de visie 2040, maar zonder de benodigde middelen is het toch moeilijk om wensen waar te maken. In Zoetermeer hebben we helaas al een paar jaar te maken met een tekort op de begroting. Doordat de landelijke overheid de uitvoering van verschillende taken (o.a. Jeugdzorg en WMO) naar de gemeente heeft overgeheveld zonder de bijbehorende budgetten, is het budget omlaag gegaan en zijn de tekorten opgelopen. We hebben pijnlijke keuzes moeten maken, zoals het sluiten van wijkcentra, het korten op de Zoetermeerpas en bezuinigingen op het groenonderhoud. Het nieuwe regeringsakkoord heeft de gehoopte oplossing helaas niet gebracht, dus het probleem wordt steeds urgenter”, verzucht de burgervader. “Gelukkig maakt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich hard voor deze zaak en wordt er volop gelobbyd, zeker ook door onze gemeenteraad onder de actie ‘Raden in Verzet’, om dit probleem onder de aandacht van de regering te brengen. Zolang er geen oplossing is, zullen we echter erg op onze uitgaven moeten passen.”

Handen ineen slaan
Ondertussen wil Bezuijen toch verder werken aan het doel van de visie 2040: Zoetermeer moet een fijn thuis zijn en blijven voor iedereen die hier wil komen of blijven wonen. “Zowel bij inwoners als bij ondernemers heb ik enthousiasme en ambitie gezien, betrokkenheid en trots. Gelukkig is er veel bereidheid om gezamenlijk het prettige woon- en werkklimaat te bewaken. Arbeidsmarkt, onderwijs en innovatie zijn belangrijke thema’s in de visie 2040. Graag zou ik hierbij samen met ondernemers op willen trekken. Ook op het gebied van sociale ontwikkeling nemen gedreven ondernemers prachtige initiatieven. Die ondersteun ik van harte. Ik popel om met partijen in gesprek te gaan die een steentje bij willen dragen. Als we met elkaar de schouders eronder zetten, kunnen we de stad verder helpen.”

Zin in een feestje
Burgemeester Bezuijen is blij dat het organiseren van bijeenkomsten weer mogelijk is. “Corona heeft een enorme impact gehad op de stad, de economie en de ondernemers. Laten we hopen dat we er nu vanaf zijn. Het is jammer dat er door de coronamaatregelen in de afgelopen periode ook nauwelijks bijeenkomsten en evenementen en al helemaal geen festivals plaats konden vinden. Daar kijk ik nu enorm naar uit! Ik hoop dat Koningsdag en Bevrijdingsdag mooie feestdagen kunnen worden met veel ontmoetingen. En evenzeer verheug ik me op de ‘nieuwjaarsreceptie’ die vanwege de coronamaatregelen verplaatst is naar eind mei. Ook hier hoop ik nader kennis te maken met nog veel meer Zoetermeerders en ondernemers in de stad dan ik tot nu toe heb kunnen zien.”


Reacties