Formatie college gemeente Leiden verloopt voorspoedig

Formatie college gemeente Leiden verloopt voorspoedig

Formateur Gerdo van Grootheest heeft per brief de Leidse gemeenteraad op de hoogte gebracht van de voortgang van de formatie. De gesprekken met de vier partijen, GroenLinks, D66, PvdA en CDA verlopen in goede sfeer. De ambitie is om tot een akkoord op hoofdlijnen te komen en dit in de week van 6 juni te presenteren. Ook de kandidaat-wethouders zullen dan bekend worden gemaakt.

Er is de afgelopen weken een groot aantal belangrijke thema’s besproken; klimaat, groen en energie, wonen en bereikbaarheid, de sociale en gezonde stad (inclusief sport), kennis, cultuur en economie, de gemeentelijke financiën, veiligheid en handhaving. Op veel thema’s is overeenstemming. Volgende week bespreken de partijen de thema’s participatie, regionale samenwerking, de ambtelijke organisatie en bedrijfsvoering.

Ook is er door de formateur met de andere raadfracties gesproken. Het betrekken van alle partijen in de raad was een wens van de vier formerende partijen. Uit deze gesprekken is gebleken dat de beoogde oppositie- en coalitiepartijen gelijke thema’s belangrijk vinden.

De vier formerende partijen willen dat de toekomst van de stad niet vanuit het stadhuis wordt gemaakt, maar in en mét de stad zelf. De formatiebesprekingen vinden niet op het stadskantoor plaats maar op tal van locaties in Leiden. Van de Pieterskerk tot bij ZZ Leiden, van Theehuis Noord tot The Field, van musea tot in een van de buurthuizen. Inwoners, ondernemers en organisaties laten tijdens deze formatieperiode ook duidelijk weten waar de verschillende belangen en behoeften zitten. Hun brieven aan de formateur, aan de formerende partijen en aan de gemeenteraad worden dan ook nadrukkelijk betrokken bij de gesprekken.

Als laatste onderdeel van de formatie staat de collegevorming met de kandidaat-wethouders en portefeuilleverdeling op de agenda. De ambitie is om in de week van 6 juni het beleidsakkoord en de kandidaat-wethouders te presenteren.


Reacties