Frauderende ambtenaar moet € 1.799.888,12 betalen

Frauderende ambtenaar moet € 1.799.888,12 betalen

Fraude is van alle tijden en dus ook frauderende medewerkers die door de mand vallen. Misschien wel het meest in het oog springend is de ontmaskering van een Haagse notaris die over een periode van 18 jaar via zelf gecreëerde stichtingen 11,5 miljoen euro wegsluisde. In de recente rechtspraak zijn er tal van andere voorbeelden van fraudezaken.

Wat kun je als ondernemer tegen fraude doen? Door gedragsregels en het geven van voorlichting wordt het belang van fraudebestrijding onderschreven. Daarnaast is het tegengaan van situaties waarin gefraudeerd kan worden essentieel. Transparante controlesystemen waarbij meerdere personen inzicht hebben in de werkprocessen verkleinen de kans aanzienlijk. Het is echter ondoenlijk alle risico’s uit te sluiten. De meest gewiekste fraudeurs weten hun weg wel te vinden. Gelukkig is er dan de rechter die de fraude kan vaststellen en de fraudeur kan verplichten de schade te vergoeden.

Recent is uitspraak gedaan in een zaak van een controller, werkzaam als ambtenaar bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag. Hij zorgde ervoor dat de gemeente een totaalbedrag van ruim 1,7 miljoen euro aan facturen betaalde voor niet uitgevoerde werkzaamheden. De meeste facturen waren afkomstig van twaalf bedrijven die kort voor de factuurdatum waren opgericht. Van deze bedrijven bleek de ambtenaar de spin in het web te zijn. 

Na een omvangrijk onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche stelde de rechtbank vast dat de ambtenaar onrechtmatig heeft gehandeld en de schade aan de gemeente dient te vergoeden. Ook de onderzoekskosten komen voor een bedrag van ruim 25.000 euro ten laste van de fraudeur. Om het verdwenen geldbedrag terug te krijgen, heeft de gemeente beslag laten leggen op allerlei bezittingen van de fraudeur, zoals op zijn Porsche, op diverse bankrekeningen en op een tweetal woningen. Voor deze ambtenaar geldt zonneklaar: fraude loont niet.

William van Wijngaarden schrijft elke editie een column over een actueel thema. William is advocaat bij Bos van Eck Advocaten Mediators te Gouda. Hij staat ondernemers bij in allerhande juridische zaken, zowel in de vorm van (laagdrempelig) advies als door te procederen bij de rechtbank. Speciale expertise heeft hij op het gebied van het arbeidsrecht. Kennismaken? William staat er altijd voor open om samen een kop koffie te drinken.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties