New Fountain speelt in op nieuwe ontwikkeling in de markt

New Fountain speelt in op nieuwe ontwikkeling in de markt

Het in Haarlem gevestigde New Fountain heeft onlangs een website voor een kliniek opgeleverd, die volledig toegankelijk is gemaakt. Die site is te bekijken door mensen met een beperking, meestal een visuele, en mensen die geen muis kunnen bedienen. “Dit is een interessante ontwikkeling in onze markt”, stelt Frans Eldering, directeur van New Fountain.

Verplichting tot toegankelijkheid
Tussen de 2 en 4,5 miljoen mensen in Nederland hebben te maken met een soort van beperking. Van die groep hebben zo’n 2,5 miljoen mensen moeite met het bezoeken van een website. “Voor fysieke winkels en gebouwen gold al een verplichting tot toegankelijkheid, maar dat wordt nu ook digitaal doorgetrokken”, vertelt Frans.

Sinds 6 juni 2019 is de wereld een stap verder als het gaat om digitale toegankelijkheid en inclusiviteit. De Europese Accessibility Act werd op die dag van kracht. Hierin worden bedrijven verplicht om hun websites, software en apps zo toegankelijk mogelijk te maken. Bedrijven krijgen vijf jaar de tijd (tot 2024) om hun producten en diensten digitaal toegankelijk te maken.

Braille browser en voorleessoftware
Deze kliniek loopt daarop al vooruit. Zij zijn de mening toegedaan dat een zorginstelling goed toegankelijk moet zijn. “Wij hebben hier de afgelopen maanden hard aan gewerkt en daar is een site uitgekomen die goed toegankelijk is. We hebben dat getest met mensen die niet of nauwelijks kunnen zien. Zij kunnen de site bijvoorbeeld bedienen met een braille browser of door middel van voorleessoftware. Het moet allemaal dan wel goed ingesteld zijn.” Daarnaast is de site uitvoerig gecontroleerd door een gespecialiseerde instantie.

Maatwerk
Het optimaal toegankelijk maken van een website vraagt ook flexibiliteit van een klant. “Je gaat een site niet meer alleen beoordelen of die mooi is, maar ook dat die goed functioneert voor mensen met een beperking. Je kunt een site ook niet even toegankelijk maken. Het kost meer moeite en het is ook altijd maatwerk. We zijn ons er wel van bewust hoe belangrijk dit is. Binnen nu en 10 jaar gaat die vraag veel meer gesteld worden. Bij elk nieuw project dat wij aannemen, vragen we hoe toegankelijk die website moet zijn. Als je nu een website wilt laten bouwen, moet je rekening houden met die verplichting tot optimale toegankelijkheid in 2024. Je wilt je site toch wel langer dan drie jaar houden. Daarnaast verwacht ik dat Google toegankelijke sites in de toekomst extra zal waarderen. Het is een fenomeen dat nu aan de poort klopt”, besluit Frans.

www.newfountain.nl

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties