Nieuw Beleidsplan Werk en Participatie: kansen voor een inclusief Leiden

Nieuw Beleidsplan Werk en Participatie: kansen voor een inclusief Leiden

Hoe zorgen we ervoor dat elke Leidse inwoner de kans heeft om actief deel te nemen aan de samenleving? Dat staat in het nieuwe Beleidsplan Werk en Participatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Beleidsplan Werk en Participatie 2024-2027 vastgesteld voor inspraak. Vanaf vrijdag 7 juni kan iedereen een reactie geven op de plannen.

Het doel van dit beleidsplan is om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bevorderen en het volledige potentieel van alle Leidenaren te benutten. Het plan bouwt daarmee voort op eerdere initiatieven en heeft als doel om elke inwoner van de stad de kans te bieden om actief deel te nemen aan de samenleving, bij voorkeur door betaald werk.

Wethouder Yvonne van Delft (Werk en Inkomen): “Een baan zorgt voor de meeste Leidenaars voor inkomen, onafhankelijkheid en zorgt dat je mee kan doen aan de maatschappij. De grote vraag naar personeel van dit moment, biedt kansen voor mensen die nu nog langs de zijlijn staan. De gemeente ondersteunt deze mensen richting werk. Voor inwoners die tijdelijk geen werk hebben of te maken hebben met ziekte, bieden we een sociaal vangnet. We vinden het belangrijk dat iedereen meedoet, ook Leidenaars voor wie werk geen vanzelfsprekendheid is. Dat kan in een betaalde baan, of als dat niet lukt met vrijwilligerswerk.”

Ondersteuning
Voor sommige mensen is betaald werk niet direct haalbaar, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden, gezondheidsproblemen of andere drempels. De gemeente biedt hen re-integratie- en participatievoorzieningen om hen te helpen om naar werk. Scholing is ook opgenomen in dit beleidsplan om te zorgen dat mensen aan het werk kunnen en het werk te houden.

Ook zet de gemeente zich in voor het creëren van langdurige en stabiele werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit omvat het bieden van passende ondersteuning en begeleiding om ervoor te zorgen dat deze werkgelegenheid duurzaam is. De gemeente staat klaar om ondersteuning te bieden, maar verwacht ook dat mensen zich inzetten voor hun eigen ontwikkeling.

Inspraak
Het nieuwe beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners en samenwerkingspartners. Hun input, verzameld via interviews, inloopochtenden en digitale vragenlijsten, heeft bijgedragen aan het vormgeven van dit plan.

Het beleidsplan ligt vanaf vrijdag 7 juni zes weken in de inspraak. Het plan is te lezen op ww.leiden.nl/inspraak. Hier leest u ook hoe u een reactie kunt geven. Na verwerking van de reacties wordt dit beleidsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

 


Reacties

WhatsApp us!