Nieuwe initiatieven om Leidenaren meer te laten bewegen

Nieuwe initiatieven om Leidenaren meer te laten bewegen Foto: Gemeente Leiden

Disc Golf Cronesteyn en Judo voor jonge kinderen zijn twee nieuwe initiatieven die kunnen rekenen op een bijdrage vanuit de subsidieregeling Sportstimulering. Woensdagmiddag nam Paul Dirkse, wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën, het rapport van de zevende ronde van de regeling in ontvangst in park Cronesteyn.

Judo voor jonge kinderen betreft een nieuw initiatief om kinderen van 35 scholen uit de groepen 3 en 4 kennis te laten maken met judo en de grote Leidse judoscholen (Aad van Polanen, Bodukan en Sportschool Key Mura). Deze 70 groepen met in totaal zo’n 1500 kinderen krijgen judoclinics en worden voorbereid op een judotoernooi dat in mei 2022 zal plaatsvinden, een activiteit van de Schoolsportcommissie. De lessen hebben - naast de kennismaking met judo - tot doel om de kinderen plezier, veiligheid, weerbaarheid en verantwoordelijkheid bij te brengen.

Disc Golf Cronesteyn heeft als doel de realisatie van een disc golf course in Cronesteyn om de mogelijkheid te creëren om alle Leidenaren te kunnen laten sporten, spelen en bewegen in deze openbare ruimte. Bovengenoemd plan beoogt een permanente disc golfcourse in Cronesteyn te realiseren met tussen de 12 en 18 holes, geschikt voor iedereen (gezinnen, ouderen, scholieren, studenten) en zowel als breedtesport als in competitieverband te beoefenen.

Elke hole wordt voorzien van een eigen teepad, teesign en target/basket. De te realiseren course is hiermee uitstekend geschikt voor de beginnende en de gevorderde speler.

De initiatiefnemers, Desiré Kruit-Collé, Martijn de Roeck, Yorick Straub, Rudolf de Roo en Bertram Kruit, faciliteren ook advies, clinics en een wekelijks moment om Leidenaren in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen en de disc golf sport te kunnen ervaren op de course.

Dit zijn weer twee mooie initiatieven die passen bij de doelstelling van de regeling Sportstimulering en onder voorwaarden gehonoreerd zijn. Twee ingediende initiatieven zijn voorwaardelijk positief beoordeeld omdat deze nog niet concreet genoeg zijn of nog wat nadere uitwerking behoeven. Dit zijn: ASM (Athletic Skills Model) en Buitenbasketball. Er is één initiatief afgewezen, omdat deze geen structureel karakter had.

Volgende ronde van start!
Met het toekennen van de subsidies in deze ronde geven we het startsignaal voor de volgende ronde. Iedereen met een goed idee om sport in Leiden te stimuleren, kan tot 1 april 2022 een plan indienen. Op www.leiden.nl/sportstimulering staat meer informatie over de regeling en de voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen.

Stimuleren van sport en bewegen
Leiden wil dat meer mensen gaan bewegen en sporten. Met de regeling Sportstimulering kunnen verenigingen, bedrijven en inwoners tot en met 2023 subsidie aanvragen als zij een goed idee hebben om Leidenaren meer te laten sporten en bewegen. Er vindt elk jaar één ronde plaats waarin 50.000 euro te verdelen is. De deadline voor elke ronde is 1 april.

Op de foto: Desiré Kruit-Collé en Paul Dirkse 

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

WhatsApp us!