Nieuwe stap in ontwikkeling Boerhaavelaan

Nieuwe stap in ontwikkeling Boerhaavelaan

Samenwerking

Er is een nieuwe stap gezet in de ontwikkelplannen van de Boerhaavelaan. Het gebied tussen het station Zoetermeer en het centrum krijgt hiermee een flinke facelift.

Op woensdag 29 mei ondertekende Bé Emmens (wethouder Ruimtelijke Ordening) samen met projectontwikkelaar Breevast een overeenkomst om de afspraken voor de ontwikkeling officieel vast te leggen. Het gaat om het gebied dat ligt tussen het station Zoetermeer en de Van Leeuwenhoeklaan dat omsloten wordt door de Boerhaavelaan en de Afrikaweg. Er komt een gemengd programma van kantoren, woningen en diverse voorzieningen.

Het geheel krijgt een open karakter met een aantal lichte, frisse paviljoens in een glooiend parklandschap. Wat ook bijdraagt aan het natuurlijke karakter van dit plan is dat het parkeren op straatniveau verdwijnt. Parkeergarages komen onder het glooiende landschap te liggen. De bestaande kantoren Boerhaave Building (voormalig IBM kantoor) en het zogenaamde Terra Nova complex blijven in ieder geval staan en maken deel uit van het plan. Ontwikkelaar van dit plan is Breevast. Dit bedrijf is gevestigd in Amsterdam en als belegger en projectontwikkelaar actief in Nederland, België, Luxemburg en de Verenigde Staten.

Samenwerking
Aan de overeenkomst ging een lang traject van ontwerpen, overleg en onderhandelingen vooraf. Omwonenden hadden bezwaar tegen de hoogte en de dichtheid van de bebouwing. Breevast heeft de hoogte aangepast en de dichtheid van de bebouwing is afgenomen. Het actuele ontwikkelingsplan is in april 2011 gepresenteerd aan de omwonenden en is sindsdien ongewijzigd gebleven. Op 4 juni vindt een informatiebijeenkomst plaats waarbij het plan nogmaals wordt gepresenteerd en informatie wordt gegeven over de actuele stand van zaken.

Afspraken
In de overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over de uitgangspunten voor uitwerking van het ontwikkelingsplan, het opstellen en in procedure brengen van een bestemmingsplan, het opstellen en vaststellen van een beeldkwaliteitsplan, de koop en verkoop van gronden en de aanleg en ontwikkeling van het openbaar gebied.


Reacties