Nieuwe tarieven PostNL per 1 augustus

Nieuwe tarieven PostNL per 1 augustus

PostNL voert per 1 augustus 2013 verschillende tariefwijzigingen door. De verwachte volumedaling van 8 -10% per jaar maakt het noodzakelijk naast ingrijpende kostenbesparingen ook de tarieven te verhogen. PostNL bespaart zelf maximaal op de kosten met een reeks ingrijpende reorganisaties van het Nederlandse postbedrijf. Om een goede postbezorging te kunnen blijven bieden die ook in de toekomst kostendekkend en betaalbaar blijft, is echter een verdere tariefverhoging onvermijdelijk. 

Vanaf 1 augustus 2013 gelden de volgende basistarieven voor de postzegel:

Basistarief Nederland: € 0,60 
Basistarief voor brieven in Europa: € 0,96 
Basistarief voor brieven met bestemming Wereld: € 1, - 
Basistarief frankeermachines: € 0,52 

Op 1 januari 2013 werden de tarieven ook al verhoogd: toen met 4 cent voor het basistarief en nu komt daar per 1 augustus 2013 weer 6 cent bij. Ook de zakelijke tarieven stijgen. 


Reacties