ONTWIKKELAARS HELPEN VAN 'WILLEN' NAAR 'MOGEN'

ONTWIKKELAARS HELPEN VAN 'WILLEN' NAAR 'MOGEN'

‘Permissiemanagement’ wordt het genoemd. Wil je als projectontwikkelaar iets bouwen in Nederland, dan moet je de nodige vergunningen en vrijstellingen regelen voor je mag beginnen. MEES helpt om de benodigde permissie te verkrijgen en de procedures soepel te doorlopen.  

MEES RUIMTE & MILIEU

“Bij nieuwe projecten lopen projectontwikkelaars vaak tegen de grenzen van het geldende bestemmingsplan aan. Er moeten lange procedures met veel onderzoeksverplichtingen worden doorlopen, waarin ook de politiek zich kan mengen. Juist omdat een projectontwikkelaar toch al enorm veel taken heeft, kan het prettig zijn om het ‘permissiemanagement’ aan ons uit te besteden. Wij zijn specialist op dit gebied en bewaren het overzicht. We zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. We hebben expertise en ervaring, waardoor we een slimme strategie kunnen bepalen. De volgorde waarin de verschillende procedures worden gestart, is namelijk belangrijk in verband met de kosten die met sommige aanvragen gemoeid zijn”, vertelt Erik-Jaap Scheer, directeur van MEES Ruimte & Milieu. Behalve in Zoetermeer zijn er ook MEES- vestigingen in Utrecht en Haarlem en in totaal telt MEES 23 medewerkers: juristen, planologen en milieudeskundigen.

Gretig en vastberaden
De naam MEES is gekozen omdat hij ‘gretig en vastberaden’ betekent. “Natuurlijk is onze kennis evident, maar die gretigheid en vastberadenheid is kenmerkend voor onze aanpak. Wij zijn de enthousiaste experts die ‘alles uit de kast’ halen om onze opdrachtgevers van dienst te zijn. Een goed project moet de efficiënte procedure krijgen die het verdient, dat is onze missie. We nemen de initiatiefnemer in het vergunningentraject zoveel mogelijk werk uit handen om hem soepel door de procedures heen te loodsen.” Volgens Erik-Jaap zit niet alleen de vastberadenheid in het DNA van de MEES-medewerkers, maar zeker ook goede communicatieve en sociale vaardigheden. “We willen vermijden dat er conflicten ontstaan. We vormen de schakel tussen de projectontwikkelaar en de gemeente (of Provincie of Rijk) en die partijen moeten vaak even aan elkaar wennen, omdat

'Een soepele afhandeling van het vergunningentraject voor ieder nieuwbouwproject'

een projectontwikkelaar gewend is om risico’s te nemen en een overheidsinstantie risico’s juist zoveel mogelijk wil uitsluiten. Voordat wij voor een project aan het vergunningentraject beginnen, voeren we al overleg met de gemeente en bieden ook ondersteuning aan als dat nodig en gewenst is. In het proces trekken we zoveel mogelijk samen op, om maar zo efficiënt mogelijk tot het gewenste resultaat te komen: de start van de bouw.” Ook buiten de lopende vergunningentrajecten om onderhouden de MEES-medewerkers beroepshalve veel contacten met politici en het ambtenarenapparaat, omdat ze het belangrijk vinden om een goed inzicht te hebben in wat speelt.

Grote invloed op leefomgeving
“We hebben spannend werk, omdat er veel belangen mee gemoeid zijn en projecten ook veel invloed kunnen hebben op de woon- en leefomgeving. We realiseren ons dat ieder project een menselijke kant heeft en vinden dat álle belangen een volwaardige plek in de procedure moeten krijgen. En je wilt in ieder geval voorkomen dat mooie projecten stranden door fouten in procedures, juist nu snelle woningbouw zo gewenst is”, aldus Erik-Jaap. De meeste projecten waarvoor MEES het vergunningentraject begeleidt, betreffen woningbouw. “Soms zijn het woningbouwprojecten in combinatie met commerciële functies, soms ook andersoortige projecten. In Zoetermeer zijn we nu betrokken bij de ontwikkeling van het Entree- gebied en hebben we ons in het verleden ook beziggehouden met projecten als Cadenza, GymWorld, het Marktplein en De Kroon. Ieder project is anders en heeft een eigen verhaal.”

De uitdaging en de voldoening
“Het geeft ons veel voldoening om een ingewikkeld project te begeleiden tot de toestemming om te bouwen. Vooral als de omgeving trots kan zijn op het nieuwe bouwwerk. Dan ga je met plezier naar het slaan van de eerste paal. Het maakt ons trots als we worden aanbevolen, bijvoorbeeld door gemeenten bij projectontwikkelaars. Zo begeleiden we nu, als Zoetermeers bureau met bescheiden omvang, het vergunningentraject voor vier enorme woontorens in Rotterdam.” Erik-Jaap besluit: “Het lijkt erop dat ons werk alleen maar uitdagender wordt: het aantal onderwerpen waarvoor een projectontwikkelaar vergunningen moet aanvragen wordt groter. En als de langverwachte Omgevingswet wordt ingevoerd, is er ook een verplichting tot participatie met de omgeving die wij van de projectontwikkelaar kunnen overnemen. De belangrijkste uitdaging is nu om de toename van het werkaanbod in goede banen te leiden. We onderhouden warme contacten met verschillende opleidingsinstituten om zo talentvolle nieuwe mensen te werven, maar makkelijk is het niet. Dus als je iemand weet … we zijn een leuk bedrijf om voor te werken!”

MEES RUIMTE & MILIEU
Dorpsstraat 50 | 2712 AM Zoetermeer
085 - 744 08 38 | www.meesruimteenmilieu.nl

 


Reacties