Oproep aan ondernemers: geef elk kind ’n gelijke kans!

Oproep aan ondernemers: geef elk kind ’n gelijke kans!

Speciaal voor nieuwsgierige kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, is er de Goudse Weekendschool. Een school – speciaal voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 - die beroepen in de schijnwerpers zet en zo de leerlingen diverse rolmodellen laat ontmoeten. Ondernemers kunnen participeren: laat de leerlingen ook zien hoe leuk uw beroep is met een gastles en bedrijfsbezoek of sluit aan bij de Club van 100!

Banketbakker, advocaat of medewerker in een museum; leerlingen kunnen alles worden. Dat is de boodschap van de Goudse Weekendschool. Hier ontplooien zij zich met toffe activiteiten en worden in contact gebracht met rolmodellen. “De Goudse Weekendschool – na een initiatief van René Mascini - is bedoeld voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken”, begint Linde Kuipers te vertellen. Zij is leerkrachtcoördinator op de Goudse Weekendschool en staat daarnaast iedere zondag voor de klas. “De kinderen die hier komen, komen vrijwillig. Dat vind ik belangrijk om te benadrukken. Op deze plek willen wij hen een breder beeld geven van hun mogelijkheden. Zij kunnen alles worden!”

Gastlessen en bedrijfsbezoeken
Alle leerlingen hebben een vaste leerkracht; hij of zij start de lesdag met de kinderen op. Daarna is het woord aan de gastdocenten. Hij of zij vertelt over zijn of haar werkdag, de werkzaamheden en het bedrijf waar hij werkzaam is. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. ’s Middags volgt een actieve verwerking.

'Iedere zondag voel ik mij een schatkist rijker'

Daarnaast gaan de leerlingen regelmatig op bedrijfsbezoek. “Onze leerlingen gaan vaak niet in de weekenden met hun ouders op pad”, vult Frank Rossel aan. Hij is als bestuurslid bij de Goudse Weekendschool betrokken. “Met deze bedrijfsbezoeken leren de leerlingen de stad op een andere manier kennen. Het zijn geweldige uitstapjes.”

Partners!
De Goudse Weekendschool kan niet zonder de betrokkenheid van bedrijven en partners. “Al onze leerlingen kunnen kosteloos gebruik maken van de faciliteiten op onze school”, vervolgt Frank. “Dat betekent dat we op een andere manier geld moeten werven. We hebben een aantal grote partners, maar willen de betrokkenheid van de bedrijven verder intensiveren. Daarom zou ik willen zeggen: doe mee! Het Groene Hart Ziekenhuis, de Goudse Verzekeringen, Rabobank, Kraanbedrijf Nederhoff, Hogebrug Accountants, SPB en Centric gingen je al voor.”

Waarom meedoen?
“Allereerst maak je de leerlingen enorm blij ”, stelt Rimke Nolten, leerkrachtcoördinator van de Goudse Weekendschool. “Je biedt hen een betekenisvolle dag, geeft hen een toekomstig beroepsperspectief en brengt hen in contact met andere rolmodellen. Bovendien heeft deelname ook effect op jouw eigen bedrijf: het is een prachtige promotie om te laten zien waar je mee bezig bent. Het is een kans om in contact te komen met kinderen van verschillende culturen. Het zijn niet alleen jouw medebewoners van de stad; het zijn ook potentiële medewerkers van de toekomst. Daarnaast is het contact met de kinderen enorm inspirerend voor jouw medewerkers!''

Schatkist!
Wie de Goudse Weekendschool eens gezien heeft, ervaart het al snel als een fantastische plek. “Iedere zondag voel ik mij een schatkist rijker”, stelt Rimke vol trots. “Hier worden kinderen gezien, groeien in weerbaarheid, ontdekken hun talenten, durven te presenteren, doen ontzettend veel ervaring op en ontplooien zich als nieuwsgierige en toekomstgerichte wereldburgers! Dan is het geweldig als je daar een bij drage aan mag geven.” 

Club van 100!
Participeren kan op twee manieren: “We zijn altijd op zoek naar bedrijven en beroepsbeoefenaren die het leuk vinden om een gastles te geven bij ons op school”, stelt Frank. “Zo zorgen we voor een gemixt en gevarieerd onderwij sprogramma. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe geldstromen. Speciaal daarvoor hebben we iets bedacht: de Club van 100. Wij zoeken honderd bedrijven die met elkaar 100 leerlingen willen sponsoren door het doneren van een bedrag van 100 euro per maand. Twee jaar lang kunnen de leerlingen naar onze school. Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk bedrij ven zich hierbij willen aansluiten. Nieuwsgierig? Kom gewoon eens kijken! Dan zul je zelf ervaren hoe leuk en bij zonder het is!”

 

Gouda.PNG

OOK MEEDOEN?
Goudse Weekendschool
goudseweekendschool.nl/club-van-100/


Reacties