Perceel bedrijventerrein Klei-Oost verkocht

Perceel bedrijventerrein Klei-Oost verkocht

Afgelopen woensdag heeft de heer Schoutsen de koopovereenkomst voor de aankoop van een perceel op het door de gemeente ontwikkelde bedrijventerrein Klei-Oost Zuid getekend. Dit deed hij samen met wethouder Jacco Knape (Economie). Op het bedrijventerrein zijn al eerder percelen verkocht. Op dit perceel zal de koper zijn bedrijfsgebouw van VAV Aandrijvingen realiseren.

Het bedrijf is actief als leverancier van onderdelen voor de internationale bulkhandling industrie. Deze onderdelen zijn: elevatoren, kettingtransporteurs en schroeftransporteurs. 

Bedrijventerrein Klei-Oost Zuid, grenzend aan het bedrijventerrein Klei-Oost, ligt in het voormalige tuinbouwgebied Kloosterschuur in Rijnsburg. De gemeente heeft lange tijd geleden samen met omliggende gemeenten en de Provincie besloten dit gebied opnieuw in te richten.

Veel belangstelling, beperkte ruimte
Het door de gemeente ontwikkelde bedrijventerrein Klei-Oost Zuid (globaal gelegen tussen de Trappenberglaan en de Kloosterschuurlaan) is bruto 8 hectare groot. Het bedrijventerrein is vooral geschikt voor (industrieel) ambachtelijke bedrijven. Een groot deel van het terrein is al uitgegeven en bebouwd. Voor de overige gronden was veel belangstelling, wat bleek uit de lange lijst van bedrijven die zich als potentiële koper hebben gemeld bij de gemeente. Er is dus meer vraag dan aanbod in de gemeente Katwijk. Daarom werkt de gemeente samen met andere omliggende gemeenten aan de regionale strategie bedrijventerreinen om te onderzoeken hoe en waar extra bedrijfsgebied kan worden gerealiseerd.

Naast dat er naar nieuwe ruimte wordt gekeken, kijkt de gemeente ook naar hoe bestaande bedrijventerreinen beter benut kunnen worden. Op die manier wordt gewerkt voor het behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat, zowel in Katwijk als in de regio.


Reacties

WhatsApp us!