TAB laat ondernemers strategisch denken en doen

TAB laat ondernemers strategisch denken en doen

“Niet de onderneming maar de ondernemer staat centraal”, zegt Vincent Vermeulen, general manager van The Alternative Board (TAB) in Nederland. Hij legt uit: “Zie ondernemen maar als fietsen. Aan het voorwiel zit het stuur vast. De ondernemer bestuurt zijn onderneming en is dus het voorwiel. De onderneming volgt en is het achterwiel.”

Mentoring, coaching, consulting en netwerken.

Het is een stelling die niet elke ondernemer direct wil onderkennen. Immers, het impliceert dat de ondernemer op 1 staat en de onderneming met de medewerkers op 2.
Vincent: “Het voorwiel vertegenwoordigt de persoonlijke visie; daar wil je naar toe als mens en ondernemer. Het achterwiel is je bedrij f en helpt je dus te komen waar je wil komen. Wat wij vaak ervaren is dat ondernemers in dienst staan van hun bedrijf in plaats van dat het bedrijf in dienst staat van de ondernemer. Ondernemers motiveren om meer aan hun bedrijf dan in hun bedrijf te werken, 
zien wij vaak als een doel dat ondernemers, die lid zijn van TAB, behalen.”

Wat typeert de echte ondernemer?
“Een honderd procent geloof in het idee, een tomeloos doorzettingsvermogen en alertheid. Tot slot is de ondernemer iemand die constant aan zichzelf en het bedrij f blij ft werken.” 

Wat moet die ondernemer weten?
“Ten eerste waar zijn persoonlijke ontwikkelpunten zitten en die van zijn onderneming. Dan weet je op welk vlak je zelf beter moet worden of waarvoor je expertise moet inhuren.”
“Ten tweede moet de ondernemer weten hoe hij met zijn product de markt gaat veroveren. Gaat hij de bouwmarkt in om een boortje van 8 millimeter te kopen of zoekt hij de beste oplossing om een gat van 8 millimeter te kunnen boren? Anders gezegd: hoe vliegt de ondernemer het probleem aan?”
“Ten derde moet hij de cultuur van zijn bedrijf kunnen omschrijven. Immers, de cultuur van je organisatie bepaald welke medewerkers erbij passen. Die cultuur is het fundament en helpt je om de parels te vinden en te houden.”
“Ten vierde moet hij zij n merkbelofte waarmaken. Waar sta je voor?”
“Ten vij fde moet je weten waarmee je het verschil kunt maken. Je moet iets doen wat niemand doet of op deze manier doet.”

Jullie faciliteren de business advisory boards, waarin MKB’ers met elkaar sparren. Het doel is om problemen om te zetten in oplossingen. Waar komen de meeste problemen uit voort?
“Uit een gebrekkige interne communicatie. Als taken en verantwoordelij kheden niet duidelijk zijn, krijg je ruis op de lijn. Vaak weten medewerkers niet waar ze intern iets moeten halen. Vraag maar eens aan 5 willekeurige medewerkers waar ze moeten zij n voor bepaalde zaken in de onderneming. De kans is groot dat je vervolgens 5 verschillende antwoorden krijgt. Om mensen op hun verantwoordelijkheid te kunnen aanspreken, moet je weten wat ze doen.”

Is TAB een strategisch partner voor ondernemers?
“Wij helpen ondernemers strategisch te denken en te doen. Dat doen we door:
1. mentorschap te faciliteren. Het mentorschap zit in elke advisory board;
2. coach te zijn. Dat zijn de deelnemers van TAB voor elkaar, maar de TAB Owners vervullen die rol ook. Hoe? Wij stellen veel vragen en de antwoorden leiden tot een strategisch plan;
3. consultants te leveren. Ons netwerk is zo groot dat we voor alles een consultant kunnen adviseren. Dat zijn specialisten die binnen een onderneming een specifieke klus klaren;
4. een netwerk aan te bieden. Waar ondernemers samen sparren, ontstaat een netwerk. Het is prachtig als zij daar hun voordeel mee doen.

TAB spreidt vleugels uit
The Alternative Board (TAB) spreidt zijn vleugels uit. Wat begon in de regio Noord-Holland Midden krijgt nu ook gestalte in de gebieden Kennemerland, Zaanstreek en Noord-Holland Noord. Het is de intentie van TAB om uiteindelijk heel Nederland te bereiken met de nationaal en internationaal beproefde formule. Na Noord-Holland Midden werd TAB in het oosten (Twente en Stedendriehoek) en zuiden (LimburgOost) actief. In Noord-Holland is de dekkingsgraad nu dus ook vergroot. Arjen van Kooten is verantwoordelijk voor de regio IJmond tot en met de Zaanstreek, Arthur de Koning heeft de ambitie de verantwoordelijke te worden voor de regio Noord-Holland Noord: Alkmaar (HAL) tot en met Den Helder. Vincent Vermeulen is verantwoordelijk voor Nederland (alle regio’s) en ontwikkelt nu zelf de regio Haarlem. Vincent is de franchisegever en Arthur en Arjen hebben als franchisenemer en gecertificeerd TAB Facilitator Coach de titel ‘TBO’ (TAB Business Owner).

TAB helpt ondernemers
Meer productiviteit, winstgevendheid en persoonlijke zelfvoldoening The Alternative Board (TAB) helpt MKB’ers om hun business productiever en winstgevender te maken en zelf meer persoonlijke voldoening te ervaren. Hoe? Door hun problemen en uitdagingen om te zetten in oplossingen en een strategisch plan te maken en te volgen.

TAB plaatst zes tot acht non-concurrerende ondernemers in een business advisory board. Onder leiding van een TAB Facilitator delen de deelnemers hun actuele issues, ideeën of uitdagingen met elkaar, waarna zij van de anderen feedback en advies ontvangen. Dit kunnen zaken zijn die zich zowel op het persoonlijke als zakelijke vlak bevinden. Deze bedrijfseigenaren kampen met min of meer dezelfde uitdagingen. Door de verschillende ervaringen kunnen zij elkaar helpen met adviezen.

De bijeenkomsten vinden eens per maand plaats en duren gemiddeld vier uur. Met de adviezen gaan de deelnemers aan de slag. Tussendoor krijgen de leden van de board een privé-coachingssessie van een uur die hen helpt en stimuleert om de adviezen in praktijk te brengen. Alles gaat volgens het TAB-systeem: goed gedocumenteerd, zodat voor de deelnemers altijd inzichtelijk is wat de status is en welke stappen zijn gemaakt. Deelnemers gaan een TAB-lidmaatschap aan. De meerwaarde is groot, want hoewel die maandelijks opzegbaar is, houden deelnemers hun lidmaatschap gemiddeld vier tot vijf jaar aan.

 


Reacties