Tanger Advocaten: verschil tussen gevoel en juridische waarde

Tanger Advocaten: verschil tussen gevoel en juridische waarde

Ton van der Baan is partner bij Tanger Advocaten in Haarlem en gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht. Daarnaast is hij rechter-plaatsvervanger in de meervoudige strafkamer van de rechtbank Amsterdam. Tot rust komt hij in de golfbaan. Kevin Stephan heeft dezelfde expertises als advocaat van Tanger. Zijn belangrijkste nevenactiviteit: gemeenteraadslid van Zandvoort. De laatste jaren heeft de golfsport zijn interesse en slaat hij regelmatig een balletje.

‘Hoe raak je een snaar bij die ander?’

INTO business liep een rondje mee. Niet om erachter te komen of er een Tiger Woods in de heren schuilgaat, maar in een ontspannen setting is het nu eenmaal makkelijker om antwoord te krijgen op vragen die niet alledaags zijn. Tijd dus voor een golfinterview. Dat wil zeggen dat de heren 9 holes lopen en 9 vragen krijgen.
 
HOLE 1, VRAAG 1. WIE ZIJN JULLIE VOORBEELDEN UIT HET VAK EN WAAROM?
Kevin: “Jim Garrison. Hij was van 1962 tot 1973 officier van justitie in New Orleans en werd bekend door zijn onderzoeken naar de moord op president Kennedy. Een enorme doorzetter die als het moest tegen heilige huisjes schopte. Dat is nu misschien niet zo bijzonder, maar dat was het destijds wel. Hij zette zijn zaak voorop, ook al ging dat ten koste van hemzelf.”
Ton: “Geert-Jan Knoops. Een zeer begenadigd strafpleiter die zij n intellectuele, wetenschappelijke kennis optimaal gebruikt in de praktijk van het (internationaal) strafrecht, maar zijn deskundigheid niet op een populistische manier exploiteert.

HOLE 2, VRAAG 2. IN HOEVERRE ZIJN JULLIE ALS ADVOCATEN DE MENTOR VAN JULLIE CLIËNTEN?
Ton: “Dat is een belangrijk aspect van ons vak. We luisteren naar de wensen van onze cliënten, maar volgen die niet blindelings op. Wij willen cliënten behoeden voor ellenlange procedures die veel tijd, geld en emotie kosten en waarvan de uitkomst niet zeker is. De kloof tussen gevoel en juridische waarde is soms groot. Het is aan ons om dat verschil aan de cliënt uit te leggen.”
Kevin: “Een mentor begeleidt mensen die minder ervaring hebben. Wij hebben de ervaring op het juridische vlak. Sterker, er is bijna geen rechtsprobleem te bedenken waar we ons niet eerder over hebben gebogen. Vanuit kennis en ervaring zijn wij een mentor, maar een goede advocaat is dat ook op het mentale vlak.”

HOLE 3, VRAAG 3. KEVIN, JE BENT ADVOCAAT EN RAADSLID. ZIE JIJ JEZELF OP EEN DAG FULLTIME ALS POLITICUS WERKEN, BIJ VOORBEELD IN DE TWEEDE KAMER?
Kevin: “Als advocaat behandel je problemen op microniveau. Als politicus op macroniveau. Beide zijn belangrijk. Wel zou ik mij op termijn willen bezighouden met systeemoplossingen, wat macroniveau is. Dus ja, over een x-aantal jaren lid zijn van de Tweede Kamer of in Europees, maar ook een bestuurderspositie (wethouder, gedeputeerde of anderszins), dat behoort zeker tot mijn ambities.”

HOLE 4, VRAAG 4. TON, JE BENT ADVOCAAT EN RECHTER. ER IS EEN TEKORT AAN RECHTERS. ZIE JIJ JEZELF OP EEN DAG FULLTIME ALS RECHTER WERKEN?
Ton: “Nu nog niet, want daarvoor is het werk als advocaat te mooi om op te geven. Maar beide beroepen zijn fascinerend. Als advocaat ben je partijdig en ga je voor het belang van je cliënt en als rechter ben je onpartijdig en moet je de standpunten en belangen van beide partijen wegen om tot een beslissing te komen. Als rechter mag je in Nederland tot je 70ste doorgaan, dus ik zie mijzelf na mijn pensionering als advocaat nog wel als rechter actief blijven."

HOLE 5, VRAAG 5. WAT IS IN ÉÉN ZIN HET ONDERSCHEIDEND VERMOGEN VAN TANGER ADVOCATEN? Kevin: “Tanger levert Zuidas-service en -kwaliteit maar is laagdrempelig in klantcontact en kosten.”
Ton: “Daarmee bedoelen we: onze advocaten zijn net zo hoog opgeleid en kunnen in alle belangrijke rechtsgebieden op zeer deskundig niveau onze cliënten bij staan. Daarnaast zijn we als één van de weinige advocatenkantoren ISO-gecertificeerd en hebben wij daardoor alles zo straks gedocumenteerd en gedigitaliseerd dat mijn collega’s mij n zaken zo van me kunnen overnemen als ik daartoe, om welke reden dan ook, niet in staat ben.”

Ton van der Baan: 'De kloof tussen gevoel en juridische waarde is soms groot. Het is aan ons om dat verschil aan de cliënt uit te leggen'

HOLE 6, VRAAG 6. WAT IS JULLIE PERSOONLIJKE ONDERSCHEIDENDE VERMOGEN ALS MENS IN DE ADVOCATUUR?
Ton: “Mijn oprechte belangstelling voor mijn cliënten. Ik heb veel interesse in ondernemers en wat hen drijft en ik kan snel analyseren wat bij een ondernemer de beste oplossing voor een juridisch probleem is.”
Kevin: “Mijn inlevingsvermogen. Niet alleen in mijn cliënten, maar ook in de wederpartij. Dat laatste heeft als voordeel dat ik mijn cliënten het standpunt van de ander heel goed duidelijk kan maken. Uiteindelijk heeft elk probleem te maken met miscommunicatie. Partijen hebben zaken verschillend opgevat.”

HOLE 7, VRAAG 7: WAAROM ZIJN SCHIKKINGSZAKEN LANG NIET ALTIJD BEVREDIGEND?
Kevin: “Ook al heb je het gelijk aan je zijde, dan nog gebeurt het dat een rechter je met de wederpartij ‘de gang op stuurt’ om te trachten een schikking te treffen. Uit een kosten/batenanalyse verdient het vaak de voorkeur om te schikken. Wanneer de ander een loopje neemt met de waarheid, maar waarbij de bewijspositie aan onze zijde lastig is, dan is een schikking soms de verstandigste uitweg, maar zeker niet altijd de meest rechtvaardige en dat blijft onbevredigend.”
Ton: “Schik je niet, dan kost het soms maanden of zelfs jaren om tot een definitief vonnis te komen, bijvoorbeeld als er nog getuigen worden gehoord of deskundigen aan de slag moeten, met alle kosten van dien. Dus om proceseconomische redenen, zoals we dat noemen, is schikken dan vaak beter. Maar voelt het rechtvaardig? Nee, niet als je vindt dat je het gelijk aan je zijde hebt.”

HOLE 8, VRAAG 8. WAT IS DE MOOISTE VERSIE VAN EEN SUCCESVOLLE ZAAK?
Kevin: “Sun Tzu, schrijver van het legendarische boek The Art of War zegt: ‘To fight and conquer in all our battles is not supreme excellence; supreme excellence consists in breaking the enemy's resistance without fighting’. Anders gezegd, zodanig een snaar raken bij de ander dat die het niet op een langslepende procedure laat aankomen maar het probleem snel wil oplossen.”
Ton: “Uiteindelijk kun je van een succesvolle zaak spreken als de cliënt tevreden is. Het draait niet alleen om het vonnis of de schikkingsuitkomst, maar net zo goed om de wijze waarop cliënten door ons geholpen zijn.”

HOLE 9, VRAAG 9: WAAR DROMEN JULLIE VAN?
Ton: “Ik droom ervan om, als ik uiteindelijk met pensioen ga, te kunnen zeggen dat ik met heel veel plezier bij het beste advocatenkantoor van Noord-Holland heb gewerkt. Daarnaast droom ik van gelukkig blijven met wie ik ben en wat ik doe en ik droom van geluk voor mijn gezin. Maar weet je waar ik ook van droom? Dat men mij uiteindelijk herinnert als iemand die iets voor anderen heeft kunnen betekenen."

Kevin Stephan: 'Uiteindelijk heeft elk probleem te maken met miscommunicatie'

Kevin: “Familie staat bij mij bovenaan. Ik droom dat het goed blijft gaan met mijn familie. Daarin wil ik blijvend veel investeren. Ik droom ook van een huisje in Frankrijk, waar ik met familie op gezette tijden samenkom. Waarom familie zo belangrijk is? Familie helpt je herinneren waarom je dit allemaal doet."


Reacties