Teylingen sluit 2012 af met positief financieel resultaat

Teylingen sluit 2012 af met positief financieel resultaat

Teylingen sluit 2012 af met positief financieel resultaat

Teylingen sluit 2012 af met positief financieel resultaat

 

Teylingen heeft het boekjaar 2012 af kunnen sluiten met een positief resultaat van
€ 782.000 en krijgt een goedkeurende verklaring van de accountant.

 

Dat blijkt uit de jaarrekening 2012 die in juli aan de raad wordt aangeboden. Het college is tevreden dat ondanks het economische klimaat het geplande werk binnen de budgetten is uitgevoerd. Toch is de ongunstige economie ook van invloed op het resultaat van 2012. De grondwaarde van de NS-locatie in Voorhout werd afgewaardeerd (ten laste van de reserve grondexploitatie) met € 850.000 doordat op die locatie nog geen woningbouwontwikkeling in gang is gezet, zoals voorzien.

Collegeprogramma volop in uitvoering

Steeds meer activiteiten uit het collegeprogramma zijn uitgevoerd of in uitvoering. In 2012 hebben de vier peilers van het collegeprogramma steeds meer vorm gekregen: regisseren, participeren, duurzaamheid en samenwerken. De meest opvallende thema’s vorig jaar waren regionaal samenwerken, wijkgericht werken, dienstverlening met minder regels, de duurzaamheidsagenda en de voorbereiding overdracht van Rijkstaken op het gebied van werk, zorg en jeugd (decentralisaties).

Inzet van positief resultaat

De inzet van het resultaat wordt deels overgeheveld naar 2013 voor projecten die doorlopen over de jaarwisseling heen. Het college stelt de gemeenteraad voor de rest van het budget grotendeels te reserveren voor Kloppend Hart Warmond (tijdelijke huisvesting basisscholen) en voor tijdelijke personele versterking voor geplande projecten in de buitenruimte, ICT-ondersteuning, en participatie/communicatie.


Reacties