THORBECKEPLEIN UITGESTELD TOT 1 OKTOBER

THORBECKEPLEIN UITGESTELD TOT 1 OKTOBER

De plannen voor de Lage Zijde hebben door de crisis al veel vertraging opgelopen. Vorige week zou een definitieve beslissing vallen, maar nu is er opnieuw uitstel tot 1 oktober. Het college van Burgermeeste en Wethouders stelt de gemeenteraad WEL voor om de bouw- en leningsovereenkomsten met VORM te ondertekenen ook al is er nog geen toestemming van Europa en ook al is er nog geen 70% verhuurd. Weliswaar blijven het ontbindende voorwaarden, maar de gemeente vindt dat er een goed signaal van uit gaat naar potentiële huurders.

Waar vorige week nog sprake was van een andere financier volgens VORM, doet het bedrijf nu toch een beroep op de gemeente. In de stukken naar de raad stelt B&W verder dat ze van mening is dat het project niet onder de wetgeving t.a.v. aanbesteding valt en dat er niet aan anderen dan aan VORM hoeft te worden aangeboden. Afgesproken wordt dat VORM bijdraagt aan de kosten van de Centrummanager en er zijn afspraken gemaakt over branchering. 

Als alles doorgaat, wordt het oorspronkelijk geplande cultuurhuis in een verkleinde vorm gebouwd, zonder de muziekschool en zonder een podium. Een deel van de besparingen wordt besteed aan verbetering van het Oude Raadhuis aan het Visserpark. Verder wordt het podium van het Parktheater vernieuwd en krijgt theater Castellum de mogelijkheid een en ander aan te passen aan de kleine zaal.  Er wordt een bedrag van 18 miljoen uitgetrokken voor de bouw van een parkeergarage aan het Thorbeckeplein.  

Opnieuw verzekert B&W dat zolang er niet genoeg huurders voor de Lage Zijde zijn, er NIET wordt gesloopt aan het Thorbeckeplein.


Reacties