Tranen van geluk

Tranen van geluk Foto: Michel ter Wolbeek

Mijn ouders hebben zelf nooit gestudeerd, hoewel de kwaliteiten zeker aanwezig waren. In ‘hun’ tijd was dat gewoonweg niet voor iedereen weggelegd. 

Ingegeven door deze ‘gemiste kans’ werden wij - mijn 2 broers, zus en ik - min of meer ‘gedwongen’ om een universitaire - of daaraan gelijkwaardige - opleiding te volgen.

Uiteindelijk zijn wij daarin allemaal geslaagd, hoewel dat in mijn geval zeker niet van een leien dakje ging. Integendeel. Ik was een nakomeling, liep de kantjes eraf en ging liever op pad om te voetballen of naar de kroeg te gaan. Veelal tot groot ongenoegen van mijn moeder, die in de echtelijke verhoudingen de portefeuille ‘opleidingstoezicht’ had toebedeeld gekregen, zeker nu de 3 voor mij veel gedisciplineerder en volgzamer waren gebleken. Het bracht haar regelmatig tot razernij en wanhoop: “Wat moet er nu toch van Evert terecht komen”

Mijn vader hield zich meer op de vlakte. Een geduldige en gelovige man, die helaas in 2017 overleden is. Mijn vader was ook een rustige man, die ik werkelijk nooit 1 keer kwaad heb gezien. Hij geloofde in de kracht van het woord en de rede: “Als er iets aan de hand is, dan praat je het uit, daar bereik je meer mee dan tieren en schelden.” Wij hebben heel wat ‘afgepraat’, want mijn gedrag gaf terugkerend aanleiding om in gesprek te gaan.

Door deze levensinstelling had ik grote achting voor hem, het bracht mij gaandeweg ook tot inzicht. Een levensinstelling die ik dagelijks nog steeds, letterlijk, in de praktijk breng. De kracht van het woord, het vormt de basis voor mijn advocaat-zijn.

Ondanks dat mijn vader meer op afstand stond - hij was veel van huis wegens werk - betekende dit niet dat hij minder betrokken was bij ons wel en wee. Ik weet nog goed dat ik mijn rechtendiploma had behaald. Daarmee, zoals mijn vader dat benoemde, waren alle kinderen ‘eindelijk op hun plaatsterechtgekomen’. Hij was apetrots en ik betrapte hem zelfs in de achtertuin met tranen in zijn ogen.

Ik had hem nooit eerder zien huilen. Wat een held.

Evert Hoekstra, ondernemende partner/advocaat bij advocatenkantoor CKH Advocaten en partner/trademark attorney bij merkenbureau Registreermij nmerk.nl en RMM-IP. Speelde voetbal op hoog niveau en is een fervent AZ-supporter, doet nu aan yoga en meditatie. Woont in Bergen met zijn vrouw Graciela en geniet met volle teugen van kleinzoon Wim.
Zijn lijfspreuk: “Advice is judged by results not by intentions” (Cicero).


Reacties