Verliesoptimalisatie voor de ondernemer!

Verliesoptimalisatie voor de ondernemer!

Ondernemers zijn positief denkende mensen. Zij verwachten met al hun inspanningen winst te zullen en blijven maken. Dat is soms minder makkelijk of duurt langer dan verwacht. Het kan dan even helemaal misgaan. Er wordt dan gezegd: “dat is het risico van het ondernemerschap”. Natuurlijk is dat zo maar het blijft natuurlijk heel vervelend.

Ondernemers zijn positief denkende mensen. Zij verwachten met al hun inspanningen winst te zullen en blijven maken. Dat is soms minder makkelijk of duurt langer dan verwacht. Het kan dan even helemaal misgaan. Er wordt dan gezegd: “dat is het risico van het ondernemerschap”. Natuurlijk is dat zo maar het blijft natuurlijk heel vervelend.

In de loop van het boekjaar zijn er genoeg momenten waarop dat al merkbaar kan zijn. Het banksaldo van de onderneming loopt terug, of de kredietlimiet bij de bank wordt genaderd waardoor betalingen worden uitgesteld. De ondernemer geeft zelf vaak ook al de waarschuwingssignalen welke wij in de tussentijdse cijfers zullen gaan constateren.

Het is voor ons een reden om de voorlopige belastingaanslag, die elke ondernemer aan het begin van een jaar krijgt (en tijdens het jaar betaald) te verlagen of misschien volledig terug te vragen. Na afloop van het jaar wordt de omvang van het resultaat definitief zichtbaar. Er blijkt dan een verlies te zijn gemaakt. Ondanks alle hoge verwachtingen en inspanningen is er gewoon geld verloren. Zonde natuurlijk!

Als adviseur kijk je dan direct of er nog mogelijkheden zijn om iets met dit verlies te doen. Ineens krijgt een ondernemer dan mogelijk recht op zorgtoeslag. Dat vragen we dan achteraf alsnog aan. We kunnen samen met de ondernemer ook proberen dit verlies nog verder te vergroten. Het klinkt misschien raar maar toch kan dat interessant zijn. Als namelijk in de voorgaande jaren winst gemaakt is kan de wettelijk geregelde  “verliescompensatie” worden toegepast. Met verliescompensatie mogen we het verlies in mindering brengen op de winst van de drie eerdere belastingjaren (bij een BV is dat overigens beperkt tot één jaar). Als in dat eerdere jaar een hoge winst is gemaakt dan kan dat een forse belastingteruggaaf opleveren over dat oudere boekjaar.

Het verlies is ook te vergroten door bijvoorbeeld nog eens extra kritisch door de balans te lopen en mogelijk een extra voorziening op te nemen voor een slecht betalende afnemer, een te verwachten aansprakelijkheidstelling of wettelijke verplichting. Het is de laatste jaren ook mogelijk om extra af te schrijven op de bedrijfsmiddelen. Deze afschrijving kan oplopen tot 50% van het oorspronkelijke investeringsbedrag. Onze regering heeft dit sinds 2009 vanwege de kredietcrisis namelijk mogelijk gemaakt voor sommige investeringen.

Als de aangifte snel wordt ingediend kan er ook direct worden gevraagd om een voorlopige teruggaaf over het eerdere belastingjaar. Dan zijn de centen alvast binnen en kan de ondernemer alvast verder met zijn activiteiten. Op deze wijze proberen we in goed overleg met de ondernemer in ieder geval de gevolgen van het tijdelijke negatieve resultaat te verzachten. Noemt het dus maar verliesoptimalisatie. 

 

Heeft u vragen? Bel of mail mij.

 

Mr. Johan van Steijn FB FFP

 

Kromhout, accountants en belastingadviseurs

Kanaalstraat 270E, Lisse

www.kromhoutlisse.nl

0252-417450

js@kromhoutlisse.nlReacties