VVD Noordwijk nodigt u uit voor "‘t Politiek Café"

VVD Noordwijk nodigt u uit voor

Woensdag 18 september om 20.00 uur in Café Rosser! Verregaande samenwerking: hoe? Uitvoerend/Strategisch? Gemeenschappelijke Regeling/Fusie? Ziet u de bomen door het bos nog?

VVD Noordwijk nodigt u uit voor "‘t Politiek Café".

VVD Noordwijk heeft Peter Struik bereid gevonden om in duidelijke taal te spreken over intergemeentelijke samenwerking. Aan de orde zal komen wat er op dit moment speelt op het terrein van samenwerking tussen gemeenten, voor welke opgaven gemeenten staan, wat stimulerende en belemmerende factoren voor het smeden van effectieve samenwerkingsverbanden en wat daarbij de afwegingscriteria zijn. Ook zal hij de rol van de raad en het college bespreken in het kader van regie en sturing op samenwerking. Na een inleiding van een kwartier tot twintig minuten is er veel ruimte voor vragen/discussie.

Het betreft een openbare bijeenkomst. Iedere geïnteresseerde Noordwijker is van harte welkom! Het eerste drankje met bitterballen wordt u aangeboden door VVD Noordwijk.

Over Partners+Pröpper

Partners+Pröpper werkt als bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau aan innovatie en verbetering van beleid- en werkprocessen in het openbaar bestuur. Het bureau heeft drie vestigingen waaronder een kantoor in Noordwijk, Vught en Michigan (US). De onderzoekers en adviseurs van Partners+Pröpper ondersteunen overheden, burgers en maatschappelijke partijen bij het realiseren van resultaatgericht beleid en effectieve samenwerking. Het bureau is gespecialiseerd in: bestuurskrachtonderzoek, (inter) gemeentelijke samenwerking, opgave gestuurd werken, interactieve beleidsvorming & burgerparticipatie en beleidsevaluatie & rekenkameronderzoek.

Over Peter Struik

Ing. Peter Struik MBA is Noordwijker en directeur Advies van Partners+Pröpper. Hij studeerde techniek, management & organisatie en management & economie aan de TH-Rijswijk, TSM Business School en The Hague University. Tijdens zijn studie MBA koos hij het hoofdvak "Strategic Management" en zijn afstudeerscriptie betrof het onderwerp "Strategic Alliances".

Peter is na een carrière in de hightech industrie in 1999 gestart met advies en interim activiteiten met nadruk op de overheid. Hij levert al vanaf 2001 een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van shared service organisaties binnen overheden. Op basis van studie van praktijkvoorbeelden heeft hij het ‘Life Cycle Model voor Shared Service Centers’ ontwikkeld. Dit model is in 2008 gepubliceerd en is door rijksdepartementen en gemeenten ingezet om grip te krijgen op de meerjarige ontwikkeling van complexe organisaties zoals een shared service center.

De laatste jaren begeleidt hij gemeenten bij de thema’s bestuurskracht, samenwerking, opgave gestuurd werken en burgerparticipatie. Recente voorbeelden zijn:

- verkenning intensivering ambtelijke samenwerking Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen.

- evaluatie samenwerking gemeenten Hoeksche Waard en toekomstverkenning.

- bestuurskrachtonderzoek  gemeenten Oegstgeest, Wassenaar, Uithoorn, Dalfsen en Waddinxveen.

- onderzoek aansluiting omvang/kwaliteit ambtelijke organisatie en maatschappelijke opgaven gemeente Vught.

- onderzoek regie en sturing op verbonden partijen: Sportbedrijf Deventer, WHW-bedrijven (Hoeksche Waard),Theater Junushoff (Wageningen).

- onderzoek samenwerking Broekpolder gemeente Vlaardingen.

- ontwikkeling meerjarenprogramma Interne Diensten Centrum gemeente Den Haag.

- ontwikkeling landelijke benchmark Burgerparticipatie (Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG).


Reacties