Privacyverklaring


Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
INTO business Magazine B.V. en haar zelfstandige uitgevers: WB Media, Makimedi@, Leiden IntoBusiness Magazine BV, CJ Media & Business, Van Kesteren Media zijn de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG). Zij worden hierna onder de naam INTO business aangeduid.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt door INTO business?
INTO business heeft verzendbestanden met bedrijfsnaam, eventueel een contactpersoon en adres- en woonplaatsgegevens. In deze bestanden worden geen emailadressen, telefoonnummers of andere gegevens vermeld. Op deze gegevens is Vrijstelling 9 (Artikel 11 Vrijstellingsbesluit Paragraaf 3) van toepassing. Ook zijn contactgegevens (naam, adres, emailadres, telefoonnummer) van klanten bij de desbetreffende uitgevers aanwezig.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt INTO business uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens
- voor het verzenden van onze magazines: bedrijfsnaam, eventueel contactpersoon, adres en woonplaats
- voor het persoonlijke contact van onze uitgevers met u: telefoonnummers en mailadressen
- voor het publiceren van nieuws op onze nieuwssite, dit gebeurt uitsluitend na uw toestemming en veelal op uw aangeven
- leden van de INTO business Clubs krijgen een (bedrijfs)profiel op de website van INTO business

Het verstrekken van uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens aan derden
INTO business zal uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Op welke wijze beschermt INTO business uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens?
Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door INTO business vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens/bedrijfsgegevens die INTO business over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met INTO business via info@intobusiness.nu. Geeft u daarbij aan om welke editie het gaat.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van INTO business? 
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de informatie van één van de nieuwsberichten of bedrijfsprofielen klikt, de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Wij hebben geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. INTO business accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Bovenstaande privacyverklaring is gepubliceerd op de website op 25 mei 2018.

WhatsApp us!