Als het bootje is gestrand

Als het bootje is gestrand

De afgelopen jaren is maar liefst 40 procent van de huwelijken gestrand in een echtscheiding. In de jaren 70 lag dit percentage nog op zo’n 15 procent. Ondanks een aantal nieuwe samenlevingsvormen neemt het aantal echtscheidingen dus nog steeds toe. In december 2019 hoorde ik op de radio dat het aantal echtscheidingen die maand extra hoog was. De oorzaak hiervoor? De nieuwe regels voor partneralimentatie die per 1 januari 2020 zijn ingegaan.

Naast de emotionele kant kent scheiden ook een financiële kant. Partners moeten de boedel verdelen en bepalen of reden is voor partneralimentatie; Heeft ene partner na de scheiding onvoldoende inkomen dan kan dat reden zijn de ander te verplichten alimentatie te betalen. Waar deze verplichting eerst voor onbepaalde tijd was, is per 1 juli 1994 een termijn van 12 jaar in de wet opgenomen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze termijn verlaagd naar maximaal 5 jaar. En zoals bij iedere wettelijke regeling gelden ook hier weer de nodige uitzonderingen.

De duur van de partneralimentatie is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk. Wie 5 jaar getrouwd was, is dus gedurende 2,5 jaar alimentatieplichtig. De alimentatieperiode vangt aan op de dag van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. De alimentatie tijdens de echtscheidingsprocedure wordt dus niet in mindering gebracht. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, blijft de alimentatieplicht bestaan tot het jongste kind 12 jaar is. Wie langer dan 15 jaar is getrouwd én op het moment van het scheidingsverzoek binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, kan tot de AOW-datum aanspraak maken op partneralimentatie.

De nieuwe regels voor partneralimentatie gelden voor verzoeken tot echtscheiding die na 1 januari 2020 zijn ingediend. Het zou dus zomaar kunnen dat ook in januari weer een piek in het aantal echtscheidingen ontstaat van mensen die hebben gewacht op de kortere termijnen. En zo gaat de financiële kant bijna als vanzelf weer over in een emotionele kant, zij het dan een andere als waar ik eerder op doelde. Want een gestrand huwelijksbootje zorgt in veel gevallen voor zowel verdriet als financiële schade.

Niet alle bootjes zijn even stevig. Er zijn zeer solide boten; die boten kunnen wel een stootje hebben zonder dat de lading schade oploopt. Er zijn echter ook boten die -in het zicht of onder water- zwakke plekken bevatten. Die kwetsbare boten liggen niet zo stabiel in het water en zouden daardoor gemakkelijk kunnen omslaan, vollopen of stranden. Het is dan belangrijk de lading zo snel mogelijk te bergen om te voorkomen dat deze in handen valt van rovers en strandjutters. Wie dat zijn mag u zelf invullen, als u zich maar realiseert dat het erg belangrijk is om de juiste maatregelen te nemen voor het bergen van de lading. Wij zijn u hier graag bij behulpzaam.

 


Reacties

WhatsApp us!