CO2 routekaart als basis voor een meerjarenplan energiebesparing

CO2 routekaart als basis voor een meerjarenplan energiebesparing

De CO2 Routekaart van MPZ wordt door EE Care omarmd als goed hulpmiddel om een energieplan EED te maken voor de zorgsector. Daarnaast maakt EE Care gebruik van de gegevens uit het eigen online platform Mijn EE Care om de klant goed te adviseren en van een bruikbaar rapport te voorzien. Ook voor andere sectoren is een dergelijke aanpak mogelijk.

EED
EE Care is ook dit jaar weer volop bezig om haar klanten te voorzien van een EED-rapportage (Energy Efficiency Directive), voorkomend vanuit de Europese richtlijn, met daarin een planning van de energiebesparende maatregelen voor de komende 4 jaar. Voor eind 2020 moet dit rapport bij RVO online zijn ingediend. Dit geldt voor bedrijven en instellingen met een economische activiteit en een personeelsbestand van minimaal 250 fte of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen euro en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen euro.

CO2 Routekaart MPZ
De CO2 routekaart van MPZ, Milieu Platform Zorgsector, wordt ook ondersteund door Actiz, de branche-organisatie zorg, de VGN, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de GGZ, de vereniging voor de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland. De door MPZ ontwikkelde CO2 routekaart voor de zorgsector is ook door RVO goedgekeurd als hulpmiddel voor het maken van een EED-rapportage. Deze rapportage geeft direct inzicht in de CO2-reductie bij een bepaald

pakket van maatregelen. Bovendien is het benodigde investeringsniveau weergegeven. Zo kan ook worden bekeken of de doelstellingen van 49% in 2030 en van 95% in 2050 haalbaar zijn.

Energie Bewaking Systeem EE Care
EE Care maakt gebruik van de CO2 Routekaart maar voegt daar nog eigen kennis en ervaring aan toe met een aantal eenvoudig te realiseren maatregelen. Bovendien wordt een stuk historisch gebruik meegenomen en wordt indien mogelijk een taartdiagram per gebouw gemaakt van de grote energieslurpers. Tevens wordt in het rapport informatie gedeeld over het gebruikspatroon van het pand naar aanleiding van het gemonitorde gebruik vanuit het Energie Bewaking Systeem van EE Care. Het rapport wordt bovendien voorzien van een management samenvatting.

Meer informatie
Wilt u meer weten van de EED-rapportage zoals EE Care die kan maken of het geavanceerde, door RVO goedgekeurde, EBS-systeem van EE Care? Neem dan contact op via sales@eecare.nl

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties