De verrassing van hoog dividend aandelen

De verrassing van hoog dividend aandelen

Vraag een willekeurige aandelenbelegger naar zijn favoriete aandelen uit de jaren ‘90. De kans is groot dat hij de groeiaandelen uit die tijd opnoemt. Bedrijven met nieuwe ideeën en nieuwe projecten maar vooral ook met een grote financieringsbehoefte. Het ‘verbranden van geld’ was topprioriteit om aandacht te krijgen van beleggers en banken.Degelijkheid was uit de gratie, dividend betalen uit de mode. Veel van dezebedrijven bestaan inmiddels niet meer.Beleggers hebben van oudsher een focus op groeiaandelen. Dit zijn aandelen van bedrijven waarvan beleggers verwachten dat de ingehouden winsten tot winststijgingen en daarmee hogere koersen zullen leiden. Het gaat daarbij om bedrijven met een hoge koers-winstverhouding, een relatief lage pay-out ratio (het deel van de winst dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder) en dus een laag rendement. Dit zijn over het algemeen aandelen met een hoog risico.Tijden veranderen. Juist in deze tijd, met lage rentestanden, zijn beleggers veel sterker dan voorheen op zoek naar inkomsten uit bijvoorbeeld rente of dividend. Is dit de laatste modegril of zit er een meer fundamentele beleggingsgedachte achter? Uit diverse onderzoeken, die teruggaan tot de jaren ’70, naar dividend betalende ondernemingen komen verrassende conclusies. Het blijkt dat bedrijven die hoge dividenden uitkeren daarnaast meestal mooie koersstijgingen laten zien. Dit zijn over het algemeen aandelen met een laag risico.De reden waarom dit soort bedrijven een solide koersontwikkeling laten zien, is terug te voeren op 2 argumenten:

1)    Grote kapitaalsdiscipline. Dit soort bedrijven wordt gedwongen doordachte keuzes te
maken inzake de bestemming van de gemaakte winst: leningen aflossen, investeren
in nieuwe projecten of uitbetalen van dividend. Dividend betalende ondernemingen hebben een sterke drang het kernbedrijf te laten floreren en maken minder fancy en verlieslatende uitstapjes. Bedrijven die niet of nauwelijks dividend uitkeren verliezen zich sneller in branchevreemde activiteiten en onrendabele projecten.

2)    Sterke kostenfocus. Minder kosten maken betekent meer winst, meer winst maken betekent meer mogelijkheden tot betalen van dividend en dus tevreden aandeelhouders.
Efficiëntie in de bedrijfsvoering is het resultaat van deze voortdurende zoektocht naar de beste inzet van kapitaal en middelen. Dividend betalende bedrijven neigen hier veel meer toe dan andere bedrijven.

 

De conclusie is heel interessant: laat u als belegger betalen door degelijk gefinancierde bedrijven met een consistent en groeiend dividend; u zal tevens worden beloond met een solide koersontwikkeling.TRUSTUS Capital Management Leiden

Peter Vonk


Reacties