'De werkgever krijgt de beste persoon voor de baan'

'De werkgever krijgt de beste persoon voor de baan' Foto: John Brussel

“Als wij als werkbedrijven werkgevers kunnen verleiden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, dan kunnen wij heel wat voor ze betekenen bij het vervullen van vacatures - ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Samen met andere sociale werkbedrijven hebben we zelfs een nog ruimer aanbod.”

Gezamenlijke marktbenadering door werkbedrijven

Patrick Verhoef, algemeen directeur van Werkbedrijf De Binnenbaan, is zich ervan bewust dat de krapte op de arbeidsmarkt een kans biedt om kandidaten aan werk te helpen die onder andere omstandigheden nooit in de buurt van meedoen op de arbeidsmarkt zouden zijn gekomen. “Omdat werkgevers hier dan wel voor open moeten staan, willen we het zo aantrekkelijk mogelijk voor hen maken. In dat kader kan een gezamenlijke marktbenadering met andere sociale werkbedrijven helpen, omdat we dan uit een grotere pool van kandidaten kunnen kiezen en de werkgever de beste persoon voor de baan kunnen bieden. Met de grootste kans op succes.”

Werk voor iedereen
Langs de A12, van Den Haag tot Gouda, hebben zich in de afgelopen jaren talloze distributiecentra gevestigd. Aan de vraag om arbeidskrachten kan niet worden voldaan. “Als wij als werkbedrijven nu hierop inspringen en snel stappen maken, kunnen wij bij deze werkgevers in de logistieke sector mooie kansen creëren voor onze kandidaten”, aldus Frank Rossel, algemeen directeur Promen (sociaal werkbedrijf in Gouda). Hij benadrukt dat er al langer wordt samengewerkt tussen de verschillende werkbedrijven. “Uiteindelijk maakt het niet uit of er een kandidaat van De Binnenbaan of van een ander sociaal werkbedrijf aan de slag gaat. Bij ons staat de kans voor de kandidaat centraal. We zijn geen uitzendbureaus. We willen investeren in onze kandidaten zodat ze uiteindelijk groeien naar regulier werk. Bij de beste ‘fit’ tussen baan en kandidaat is iedereen gebaat.” Frank heeft geconstateerd dat werkgevers soms wat terughoudend zijn, omdat werknemers die via een werkbedrijf aan de slag gaan wel wat extra begeleiding nodig hebben. “Dat is niet nodig, want die begeleiding wordt door het werkbedrijf verzorgd. We kunnen zelfs een gerichte opleiding verzorgen! En vergeet niet dat andere werknemers ook aandacht en begeleiding nodig hebben, zeker als je door de arbeidskrapte aangewezen bent op anderstalige krachten.”

Maatschappelijke relevantie
Marjolein Scheuer, domeinmanager ‘Werk In Opdracht’ bij Den Haag Werkt (sociaal werkbedrijf in Den Haag), bevestigt graag dat de sociale werkbedrijven er geen moeite mee hebben om over de grenzen van hun gemeente heen te kijken en de samenwerking met andere werkbedrijven op te zoeken. “We willen werkgevers die bereid zijn om te investeren in onze kandidaten graag zo efficiënt mogelijk bedienen en in het belang van iedereen de beste persoon voor de baan naar voren schuiven. Als sociaal werkbedrijf hebben we allemaal dezelfde maatschappelijke doelstelling

'De kansen voor onze kandidaten staan centraal'

en met elkaar komen we daarin verder.” Hoewel de logistieke sector zeker niet de enige sector is waar kandidaten aan de slag kunnen, zijn er wel mooie voorbeelden te noemen: bij bijvoorbeeld Weleda, NedCargo, Mediq, PostNL en mogelijk bij Zalando, zijn verschillende kandidaten via werkbedrijven aan het werk. “Werkgevers die de stap hebben gewaagd, zijn doorgaans erg enthousiast”, weet Marjolein. “Ze bieden kansen en dat heeft maatschappelijke relevantie. De ervaring leert dat onze kandidaten daar dankbaar voor zijn en zich ontwikkelen tot trotse, loyale werknemers. De werkgevers krijgen er dus echt iets voor terug. Ze creëren ambassadeurs voor hun bedrijf. Daarnaast is die maatschappelijke betrokkenheid een mooie waarde om in te zetten bij de positionering van je bedrijf.”

Wie durft?
Patrick besluit: “Om werkgevers zo goed mogelijk te kunnen bedienen, hebben wij als sociaal werkbedrijven de samenwerking al opgezocht. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers, om ze een kans te geven zich te ontwikkelen en mee te doen. Welke werkgever heeft werk en durft het aan om die kans te bieden aan een of meer kandidaten die nu (nog) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben? We gaan graag het gesprek aan over de manier waarop we werkgevers zoveel mogelijk ontzorgen, van begeleiding tot loonsubsidieregelingen en opleiding.”

WERKBEDRIJF DE BINNENBAAN
Einsteinlaan 10 | 2719 EP Zoetermeer
079 - 363 34 00 | www.debinnenbaan.nl


Reacties