Inwoners in regio Groene Hart Noord steunen lokaal verenigingsleven massaal

Inwoners in regio Groene Hart Noord steunen lokaal verenigingsleven massaal

De afgelopen weken hebben bijna 3.000 inwoners uit de regio via Rabo ClubSupport gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen. In totaal waren er 145 doelen en projecten waaruit men kon kiezen. Al deze clubs en verenigingen kunnen rekenen op een ondersteuning. De bank verdeelde dit jaar € 95.000 met Rabo ClubSupport.

Na het tellen van alle stemmen bleek Fietsmaatjes Kaag en Braassem als grote winnaar uit de bus te komen. Zij ontvangen € 3.500,- vanuit Rabo ClubSupport voor de aanschaf van DUO fietsen en stallingen. Maar er waren veel meer winnaars. Zo ontving voetbalvereniging E.M.M. ’21 een bijdrage van € 2.409,95 voor de G-teams en de Scouting Nieuwkoop ontving een bijdrage van € 730,84 voor de aanschaf van een nieuw speeltoestel. Het totale overzicht is te bekijken op Raboclubsupport.nl.

Actief verenigingslid zorgt voor betrokken buurt
“Het is fantastisch om te zien hoeveel leden gestemd hebben,” vertelt Wim Nobel van Rabobank Groene Hart Noord. “Daaruit spreekt een enorme betrokkenheid. En terecht. Het verenigingsleven vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke rol in onze regio. Het is een plek waar iedereen welkom is, je van elkaar kan leren, je kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil kan deelnemen. Dankzij Rabo ClubSupport versterken we het verenigingsleven zodat ze die rol kunnen blijven vervullen.”

Rabo ClubSupport
Via Rabo ClubSupport konden clubs en verenigingen zich aanmelden voor ondersteuning op het gebied van kennis, netwerk en financiën. Dit jaar hebben meer dan 30.138 clubs zich landelijk opgegeven. In deze regio hebben 145 verenigingen zich aangemeld en hebben bijna 3.000 leden hun stemmen uitgebracht. Tot en met 25 oktober konden leden van de Rabobank via de Rabo Bankieren App stemmen op hun favoriete club of vereniging.

Het totale overzicht en meer informatie vind je op Rabobank.nl/clubsupport


Reacties

WhatsApp us!